Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1354-НС
София, 7 ноември 2014 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от зам.-кмета и главния секретар на Столична община, с вх. № НС-07-89 от 30.10.2014 г. на ЦИК, с искане на разрешение за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г., за прибиране в него на намерени от районни администрации на Столична община между материалите, които не подлежат на съхранение по чл. 287, ал. 7 от Изборния кодекс, на кочани с неизползвани бюлетини и отрязъци от бюлетините, с които е гласувано, изброени в писма с изх. № РД-96-00-11 от 9 октомври 2014 г. на район Изгрев, № ИК-9200-98 от 10 октомври 2014 г. на район Средец, № 9600-4 от 15 октомври 2014 г. на район Студентски; № РД-3700-12 от 17 октомври 2014 г. на район Възраждане, № 9600-165 от 14 октомври 2014 г. на район Искър.

Изброените книжа в цитираните по-горе писма и приложените към тях констативни протоколи подлежат на съхранение по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК и следва да бъдат опаковани по райони в отделни пакети заедно с констативните протоколи на съответната районна администрация. Върху пакетите следва да се постави описание, за да се посочи за коя секция се отнасят и за коя районна администрация и да се подпишат от длъжностните лица, определени със заповед на кмета по чл. 287 от Изборния кодекс, както и да се положи печата на комисията.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия констатира, че са налице условията, посочени в Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК и във вр. с чл. 287, ал. 8, изр. 3 и т. 24 и 25 от Решение на ЦИК № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 5 октомври 2014 г. за прибиране на неизползвани бюлетини, кочани от използвани бюлетини, отрязъци с номера на бюлетините и печат на СИК, посочени в писма с изх. № РД-96-00-11 от 9 октомври 2014 г. на район Изгрев, № ИК-9200-98 от 10 октомври 2014 г. на район Средец, № 9600-4 от 15 октомври 2014 г. на район Студентски; № РД-3700-12 от 17 октомври 2014 г. на район Възраждане, № 9600-165 от 14 октомври 2014 г. на район Искър и приложените към тях констативни протоколи.

Достъпът да се осъществи при спазване на условията и реда на т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

Решението да се изпрати на зам.-кмета и секретаря на Столична община.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения