Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1335-НС
София, 15 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Неази Азис Таир – кандидат за народен представител, регистриран в листата на партия „Движение за права и свободи“ в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-335/13.10.2014 г. от Неази Азис Таир - кандидат за народен представител, регистриран в листата на партия „Движение за права и свободи" в Седемнадесети изборен район - Пловдивски.

В подадената жалба се съдържа оплакване, че след края на изборния ден в няколко населени места на територията на изборния район са констатирани съществени нарушения при отчитане на волята на избирателите. Излагат се твърдения, че в 23 протокола на секционни избирателни комисии вписаните резултати от гласуването не съответстват на действително получените гласове, както и че има неправилно отбелязване на преференциите за кандидатите от листата на ПП „Движение за права и свободи" и дописване на получените гласове за кандидатската листа от председателя на секционната избирателна комисия.

Прави се искане за повторно преброяване на бюлетините, с които е гласувано в 14 избирателни секции в изборния район, посочени с тяхната номерация и населено място, както и преброяване на действителни и недействителни бюлетини за част от изброените в жалбата секции.

Искането за повторно преброяване на бюлетините, с които е проведено гласуването в изборите на 5 октомври 2014 г., е недопустимо съгласно разпоредбите на Изборния кодекс. Съгласно чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс ново преброяване на гласовете е допустимо пред районната избирателна комисия само в случаите, когато тя установи несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от секционната избирателна комисия или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК.

Липсата на правна възможност за повторно преброяване на бюлетините или оспорване на изборните резултати пред Централната избирателна комисия има за правна последица недопустимост на жалбата.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 287, ал. 3, чл. 305, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Неази Азис Таир - кандидат за народен представител, регистриран в листата на партия „Движение за права и свободи" в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения