Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1327-НС
София, 25 август 2022 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1322-НС от 23 август 2022 г. относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1322-НС от 23 август 2022 г., като в раздел ІV, т. 55, думите „общинската избирателна комисия“ да се четат „районната избирателна комисия“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1322-НС/

Календар

Решения