Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1324-МИ
София, 07.10.2019

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1296-МИ от 4 октомври 2019 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след извършена служебна проверка установи, че е допусната техническа грешка в диспозитива на Решение № 1296-МИ от 4 октомври 2019 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 1296-МИ от 4 октомври 2019 г. на ЦИК, като вместо „Административен съд – Благоевград“ да се чете „Административен съд - Кюстендил“.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1296-МИ/

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения