Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1324-МИ
София, 7 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1296-МИ от 4 октомври 2019 г. на ЦИК

Централната избирателна комисия след извършена служебна проверка установи, че е допусната техническа грешка в диспозитива на Решение № 1296-МИ от 4 октомври 2019 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в диспозитива на Решение № 1296-МИ от 4 октомври 2019 г. на ЦИК, като вместо „Административен съд – Благоевград“ да се чете „Административен съд - Кюстендил“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

1296-МИ/

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения