Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1323-НС
София, 10 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 1136-НС от 29 септември 2014 г. относно сигнал на сдружение „ГИСДИ“ за нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от bTV (Би Ти Ви)

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че е допусната техническа грешка в Решение № 1136-НС от 29 септември 2014 г. при изписването на входящия номер на сигнала на сдружение „ГИСДИ".

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в мотивите на Решение № 1136-НС от 29 септември 2014 г. на ЦИК, както следва:

На ред втори, абзац първи, думите „№ НС-18-62 от 24.09.2014 г." да се четат „№ НС-18-58 от 23.09.2014 г."

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

1136-НС/

Календар

Решения