Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1321-ПВР
София, 23 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения: вх. № 2241 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700141; № 2133 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600029; № 2130 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600042; № 2119 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700130; № 2118 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600033; № 2117 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700122; № 2152 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 291600030; № 2124 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700110; № 2125 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 290200002; № 2127 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700115; № 2128 от 23.10.2011 г. за промени в СИК № 294700112.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Димо Делчев Донев, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700141, Турция, Ялова, община Газиосманпаша, Татяна Димитрова Балтова-Заркова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Руси Марианов Драганов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Мирослава Петрова Гочева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Мария Нанкова Добрева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600029, Испания, Енгера, Красимир Георгиев Василев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председателя на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Тодора Илинова Илинова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Митко Асенов Шишков, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Тихомир Любчев Стефанов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600042, Испания, Хатива, Веселина Божанова Крумова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Росица Тодорова Георгиева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Росица Стойнова Стоянова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Хюсеин Хюсеин Говерад, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700130, Турция, Сарай, Ахмед Ахмедов Рунтов, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Траяна Димитрова Сарова, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Росен Здравков Здравков, ЕГН .., досегашен заместник-председател..

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Румянка Маринова Славчева, ЕГН .., досегашен член.

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Лидия Ненкова Ненкова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Зоя Иванова Навякова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600033, Испания, Мурсия, Ганка Аврамова Белчева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700122, Турция, Измир, община Борнова, Мариана Милкова Петрова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700122, Турция, Измир, община Борнова, Юксел Халилов Алиев, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 291600030, Испания, Кастейон, Богомил Георгиев Чонов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № № 291600030, Испания, Кастейон, Анелия Симеонова Кирова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 291600030, Испания, Кастейон, Николай Радославов Китов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 291600030, Испания, Кастейон, Диляна Василева Петкова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700110, Турция, Бурса ,община Османгази, Марта Александрова Тунджер, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700110, Турция, Бурса, община Османгази, Искра Димитрова Андреева, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на СИК извън страната № 294700109, Турция, Бурса ,община Йълдъръм, Юсуф Енвер Тунджер, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700109, Турция, Бурса, община Йълдъръм, Таня Динева Влахова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 290200002, Австрия, Виена, Диана Кирилова Ковачева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 290200002, Австрия, Виена, Гергана Стефанова Заякова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 294700115, Турция, Ескишехир, Турхан Сефаиев Етемов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700115, Турция, Ескишехир, Мюзеян Аптулова Узунова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като председателя на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Осман Есманов Османов, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Нора Найденова Беримирова, ЕГН .., досегашен заместник-председател.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Севда Юлианова Младенова, ЕГН ...

ОСВОБОЖДАВА като секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Стефан Младенов Димов, ЕГН ...

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Юзджан Зюлкюф Юмер, ЕГН .., досегашен член..

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 294700112, Турция, Боюккаръщъран, Владимир Николаев Палазов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения