Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1310-НС
София, 17 август 2022 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на СИК извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 97 от Изборния кодекс и писмо с вх. № НС-04-01-12 от 12.08.2022 г. на Министерството на външните работи Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Определя еднократно възнаграждение на членовете на СИК извън страната за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

1.1. Възнаграждения в евро

Председател                                     130 евро

Заместник-председател                     120 евро

Секретар                                          120 евро

Член                                                   105 евро

1.2. Възнаграждения в щатски долари

Председател                                     130 щатски долара

Заместник-председател                     120 щатски долара

Секретар                                          120 щатски долара

Член                                                 105 щатски долара

1.3. Възнаграждения в австралийски долари

Председател                                     200 австралийски долара

Заместник-председател                     180 австралийски долара

Секретар                                           180 австралийски долара

Член                                                 165 австралийски долара

1.4. Възнаграждения в британски лири

Председател                                     115 британски лири

Заместник-председател                     105 британски лири

Секретар                                          105 британски лири

Член                                                 100 британски лири

1.5. Възнаграждения в японски йени

Председател                                     17 000 японски йени

Заместник-председател                     15 500 японски йени 

Секретар                                          15 500 японски йени

Член                                                 14 000 японски йени

1.6. Възнаграждения в швейцарски франкове

Председател                                     130 швейцарски франка 

Заместник-председател                     120 швейцарски франка  

Секретар                                          120 швейцарски франка 

Член                                                 105 швейцарски франка

Възнагражденията по т. 1.1 (евро) да се изплащат в страните, както следва: Австрия, Албания, Белгия, Босна и Херцеговина, Германия, Гибралтар, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, КНДР, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Мароко, Монако, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, Сърбия и Черна гора.

Възнагражденията по т. 1.2 (щатски долар) да се изплащат в страни, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Възнагражденията по т. 1.3 (австралийски долар) да се изплащат в Австралия.

Възнагражденията по т. 1.4 (британска лира) да се изплащат във Великобритания.

Възнагражденията по т. 1.5 (японска йена) да се изплащат в Япония.

Възнагражденията по т. 1.6 (швейцарски франк) да се изплащат в Швейцария.

2. Отменя т. 2.4. на Решение № 1200-НС от 2 август на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения