Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1309-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:   жалба от Иво Цветанов Балевски – преупълномощен представител на ПП “ГЕРБ”, срещу отказа на ОИК – Трявна, да вземе решение по подадено на 18.10.2011 г. заявление за замяна на част от представителите на ПП “ГЕРБ” в назначените секционни избирателни комисии в община Трявна.

Постъпила е жалба с вх. № 2076 от 22.10.2011 г. от Иво Цветанов Балевски - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ", срещу отказа на ОИК - Трявна, да вземе решение по подадено на 18.10.2011 г. заявление за замяна на част от представителите на ПП "ГЕРБ" в назначените секционни избирателни комисии в община Трявна.
В жалбата се твърди, че заявлението е подадено на 18.10.2011 г. и до 22.10.2011 г. по него няма произнасяне от ОИК - Трявна. Посочват се причините за исканите замени. Иска се ЦИК да задължи ОИК - Трявна, да извърши предлаганите промени.
След служебна проверка ЦИК установи, че ОИК - Трявна, е разглеждала предложенията на ПП "ГЕРБ" за промени в състава на СИК на заседание, проведено на 21.10.2011 г. Взетите решения са обявени по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК на 21.10.2011 г. в 17.30 ч.
Поради това жалбата се явява недопустима поради липса на предмет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба от Иво Цветанов Балевски - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения