Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1309-МИ
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:   жалба от Иво Цветанов Балевски – преупълномощен представител на ПП “ГЕРБ”, срещу отказа на ОИК – Трявна, да вземе решение по подадено на 18.10.2011 г. заявление за замяна на част от представителите на ПП “ГЕРБ” в назначените секционни избирателни комисии в община Трявна.

Постъпила е жалба с вх. № 2076 от 22.10.2011 г. от Иво Цветанов Балевски - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ", срещу отказа на ОИК - Трявна, да вземе решение по подадено на 18.10.2011 г. заявление за замяна на част от представителите на ПП "ГЕРБ" в назначените секционни избирателни комисии в община Трявна.
В жалбата се твърди, че заявлението е подадено на 18.10.2011 г. и до 22.10.2011 г. по него няма произнасяне от ОИК - Трявна. Посочват се причините за исканите замени. Иска се ЦИК да задължи ОИК - Трявна, да извърши предлаганите промени.
След служебна проверка ЦИК установи, че ОИК - Трявна, е разглеждала предложенията на ПП "ГЕРБ" за промени в състава на СИК на заседание, проведено на 21.10.2011 г. Взетите решения са обявени по реда на чл. 33, ал. 2 от ИК на 21.10.2011 г. в 17.30 ч.
Поради това жалбата се явява недопустима поради липса на предмет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане жалба от Иво Цветанов Балевски - преупълномощен представител на ПП "ГЕРБ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения