Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1306-ПВР
София, 22 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на технически грешки, допуснати в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установиха допуснати технически грешки в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. за назначаване съставите на СИК извън страната, както следва:
- номерът на секционна избирателна комисия 294100093, САЩ, Лас Вегас, е изписан грешно „294100083";
- номерът на секционна избирателна комисия 295000148, ФР Германия, Мюнхен, е изписан грешно „295000147";
- в СИК № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, имената на заместник-председателя Симона Петрова Шкьопу са изписани грешно „Симеон Петров Шкьопу";
- в СИК № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, фамилното име на члена на комисията Адриана Луиза Ганчев е изписано грешно „Ганчева";
- в СИК № 291500020, Ирландия, Дъблин, бащиното име на секретаря на комисията Венцислава Милчова Любенова е изписано грешно „Милкова";
- в СИК № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, фамилното име на члена на комисията Деана Иванова Маринова-Вълканова е изписано грешно „Вълкова";
- в СИК № 291600026, Испания, Валядолид, фамилното име на председателя на комисията Росица Сандова Стойнева е изписано грешно „Стойнова";
- в СИК № 291600034, Испания, Олерия, бащиното име на заместник-председателя на комисията Красимир Славейков Станимиров е изписано грешно „Славчев";
- в СИК № 291600038, Испания, Сеговия, фамилното име на секретаря на комисията Шибил Якимов Данков е изписано грешно „Ланков";
- в СИК № 292100055, Китай, Пекин, фамилното име на секретаря на комисията Мариета Петрова Арабаджиева де Дескалси е изписано грешно „Рабаджиева";
- в СИК № 292700061, Македония, Скопие, собственото име на заместник-председателя на комисията Биляна Иванова Тодорова е изписано грешно „Илияна";
- в СИК № 292900064, Мароко, Рабат, бащиното име на члена на комисията Теодор Андрей Шевалей е изписано грешно „Андреев";
- в СИК № 293000065, Молдова, Кишинев, бащиното име на члена на комисията Евелина Григориевна Швидченко е изписано грешно „Георгиева";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на секретаря на комисията Васил Иванович Куртев е изписано грешно „Иванов";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на члена на комисията Татяна Василиевна Пирняк е изписано грешно „Василева";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Мария Дмитриевна Бобикова е изписано грешно „Димитриевна";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Ирина Дмитрова Кара изписано грешно „Димитрова";
- в СИК № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, бащиното име на председателя на комисията Богдан Боянов Атанасов е изписано грешно „Борисов";
- в СИК № 294100087, САЩ, Атланта, собственото име на члена на комисията Михаилка Стойчева Жуглова е изписано грешно „Михалика";
- в СИК № 294100093, САЩ, Лас Вегас, фамилното име на заместник-председателя на комисията Василий Николаевич Колганов е изписано грешно „Коганов";
- в СИК № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, фамилното име на председателя на комисията Стефан Костов Колаксъзов е изписано грешно „Калаксъзов";
- в СИК № 294700102, Турция, Анкара, фамилното име на секретаря на комисията Зафира Велена Ангелова е изписано грешно „Ахгелова";
- в СИК № 294700106, Турция, Одрин, бащиното име на председателя на комисията Антоанета Ненова Берберова-Колева не е изписано;
- в СИК № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, собственото име на председателя на комисията Снежана Иванова Филипова е изписано грешно „Снежанка";
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на председателя на комисията Розалина Константинова Дойчинова-Йовчева не е изписано;
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на секретаря на комисията Радка Николова Балабанова-Рулева не е изписано;
- в СИК № 295500158, Швейцария, Женева, фамилното име на заместник-председателя на комисията Нели Атанасова Ганчева е изписано грешно „Генчева".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на технически грешки в Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г., както следва:
- номерът на секционна избирателна комисия 294100093, САЩ, Лас Вегас, вместо „294100083" да се чете „294100093";
- номерът на секционна избирателна комисия 295000148, ФР Германия, Мюнхен, вместо „295000147" да се чете „295000148";
- в СИК № 294100091, САЩ, Дес Плейнс, имената на заместник-председателя Симона Петрова Шкьопу вместо „Симеон Петров Шкьопу" да се четат „Симона Петрова Шкьопу";
- в СИК № 290500005, Аржентина, Буенос Айрес, фамилното име на члена на комисията Адриана Луиза Ганчев вместо „Ганева" да се чете „Ганчев";
- в СИК № 291500020, Ирландия, Дъблин, бащиното име на секретаря на комисията Венцислава Милчова Любенова вместо „Милкова" да се чете „Милчова";
- в СИК № 291600024, Испания, Алкала де Енарес, фамилното име на члена на комисията Деана Иванова Маринова-Вълканова вместо „Вълкова" да се чете „Вълканова";
- в СИК № 291600026, Испания, Валядолид, фамилното име на председателя на комисията Росица Сандова Стойнева вместо „Стойнова" да се чете „Стойнева";
- в СИК № 291600034, Испания, Олерия, бащиното име на заместник-председателя на комисията Красимир Славейков Станимиров вместо „Славчев" да се чете „Славейков";
- в СИК № 291600038, Испания, Сеговия, фамилното име на секретаря на комисията Шибил Якимов Данков вместо „Ланков" да се чете „Данков";
- в СИК № 292100055, Китай, Пекин, фамилното име на секретаря на комисията Мариета Петрова Арабаджиева де Дескалси место „Рабаджиева" да се чете „Арабаджиева";
- в СИК № 292700061, Македония, Скопие, собственото име на заместник-председателя на комисията Биляна Иванова Тодорова вместо „Илияна" да се чете „Биляна";
- в СИК № 292900064, Мароко, Рабат, бащиното име на члена на комисията Теодор Андрей Шевалей вместо „Андреев" да се чете „Андрей";
- в СИК № 293000065, Молдова, Кишинев, бащиното име на члена на комисията Евелина Григориевна Швидченко вместо „Георгиева" да се чете „Григориевна";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на секретаря на комисията Васил Иванович Куртев вместо „Иванов" да се чете „Иванович";
- в СИК № 293000067, Молдова, Кахул, бащиното име на члена на комисията Татяна Василиевна Пирняк вместо „Василева" да се чете „Василиевна";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Мария Дмитриевна Бобикова „Димитриевна" да се чете „Дмитриевна";
- в СИК № 293000070, Молдова, Твардица, бащиното име на члена на комисията Ирина Дмитрова Кара „Димитрова" да се чете „Дмитрова";
- в СИК № 294100084, САЩ, Лос Анжелис, бащиното име на председателя на комисията Богдан Боянов Атанасов вместо „Борисов" да се чете „Боянов";
- в СИК № 294100087, САЩ, Атланта, собственото име на члена на комисията Михаилка Стойчева Жуглова вместо „Михалика" да се чете „Михаилка";
- в СИК № 294100093, САЩ, Лас Вегас, фамилното име на заместник-председателя на комисията Василий Николаевич Колганов вместо „Коганов" да се чете „Колганов";
- в СИК № 294100095, САЩ, Сейнт Питърсбърг, фамилното име на председателя на комисията Стефан Костов Колаксъзов вместо „Калаксъзов" да се чете „Колаксъзов";
- в СИК № 294700102, Турция, Анкара, фамилното име на секретаря на комисията Зафира Велена Ангелова вместо „Ахгелова" да се чете „Ангелова";
- в СИК № 294700106, Турция, Одрин, бащиното име на председателя на комисията Антоанета Ненова Берберова-Колева вместо „Антоанета Берберова-Колева" да се чете „Антоанета Ненова Берберова-Колева";
- в СИК № 295000148, ФР Германия, Мюнхен, собственото име на председателя на комисията Снежана Иванова Филипова вместо „Снежанка" да се чете „Снежана";
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на председателя на комисията Розалина Константинова Дойчинова-Йовчева вместо „Розалина Дойчинова-Йовчева" да се чете „Розалина Константинова Дойчинова-Йовчева";
- в СИК № 295200150, Франция, Париж, бащиното име на секретаря на комисията Радка Николова Балабанова-Рулева вместо „Радка Балабанова-Рулева" да се чете „Радка Николова Балабанова-Рулева";
- в СИК № 295500158, Швейцария, Женева, фамилното име на заместник-председателя на комисията Нели Атанасова Ганчева вместо „Генчева" да се чете „Ганчева".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения