Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1302-НС
София, 9 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: заявление от Георги Валентинов Батев с искане за заличаване като кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ в Първи изборен район– Благоевградски, в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-115/09.10.2014 г. от Георги Валентинов Батев - регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в Първи изборен район - Благоевградски, за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което лицето заявява желание да бъде заличено като кандидат за народен представител от РИК в Първи изборен район - Благоевградски.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител. Централната избирателна комисия счита, че заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 от ИК, предвид което и изразеното от лицето желание за заличаване следва да бъде обявен следващият от съответната кандидатска листа за избран за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Георги Валентинов Батев не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в Първи изборен район - Благоевградски, в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

Да не обявява за избрана от листата на коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в Първи изборен район - Благоевградски, Георги Валентинов Батев, ЕГН ..., в произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения