Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1295-МИ
София, 4 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от КП „БСП за България“ срещу Решение № 115-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия (ЦИК) чрез ОИК – Пазарджик е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-630/30.09.2019 г., от КП „БСП за България“ чрез пълномощника Лиляна Димитрова Мархова-Присадникова, срещу Решение № 115-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – Пазарджик, с което са назначени СИК на територията на община Пазарджик.  

Жалбоподателят излага съображения, че Решение № 115-МИ от 30.09.2019 г. на ОИК – Пазарджик е неправилно, тъй като не е спазен принципът за равномерно разпределение на членовете на СИК на територията на община Пазарджик съгласно т. 6 от раздел І „Разпределение на местата в СИК“ – Приложение към Решение № 1029-МИ. Твърди се, че в СИК в гр. Пазарджик коалиция „БСП за България“ са назначени по 2 членове, а в периферията на града с преобладаващо ромско население са назначени по 3 членове.

В жалбата се излагат подробни възражения срещу оспореното решение на ОИК – Пазарджик.

Преписката по жалбата е окомплектувана и изпратена от ОИК – Пазарджик на ЦИК.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна.

Централната избирателна комисия след като се запозна с възраженията, направени в жалбата и преписката установи следното:

В ОИК – Пазарджик е постъпило писмено предложение от кмета на община Пазарджик за назначаване на поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на същата община, направено след проведените консултации за съставите на СИК, като на консултациите не е постигнато съгласие от участвалите в тях партии и коалиции. Предложението на кмета на община Пазарджик е окомплектувано с всички необходими документи по чл. 91, ал. 7 ИК и е изпратено на ОИК – Пазарджик за назначаване съставите на СИК.  

Общинската избирателна комисия в изпълнение на разпоредбата на чл. 91, ал. 12 ИК с решение № 115-МИ от 30.09.2019 г. е назначила съставите на СИК на територията на община Пазарджик по направените предложения на партиите и коалициите.

Решение № 115-МИ/30.09.2019 г. на ОИК – Пазарджик е съобразено с разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК и е в съответствие с Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК и с Методическите указания за определяне съставите на СИК, съставляващи Приложение към същото решение.

Неоснователни са изложените доводи в жалбата за неспазване на принципа за равномерно разпределение на членовете на СИК, тъй като нито в Изборния кодекс, нито в Решение № 1029-МИ се съдържа изискване за равномерно разпределение на членовете в секционни избирателни комисии по критерии разположение –в центъра на града или в периферията му. В разпоредбата на чл. 92, ал. 6 ИК се съдържа изискване всяка парламентарно представена партия и коалиция да има право на не по-малко от 1 член от състава на СИК. Видно от оспорваното решение, е че това изискване е спазено, тъй като жалбоподателят има назначени членове на СИК във всичките СИК на територията на община Пазарджик.

При непостигнато съгласие за съставите на СИК на територията на община Пазарджик на проведените консултации при кмета на общината в правомощията на ОИК и в условията на оперативна самостоятелност е да назначи съставите на СИК при спазване на императивните изисквания на Изборния кодекс. От преписката се установява, че решението на ОИК – Пазарджик е постановено при спазване на императивните изисквания на чл. 92, ал. 2 и 6 ИК.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че Решение № 115-МИ/30.09.2019 г. на ОИК – Пазарджик е законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, а жалбата отхвърлена като неоснователна.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена КП „БСП за България“ срещу Решение № 115-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, област Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пазарджик.

Решението на ОИК – Пазарджик подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик чрез ОИК – Пазарджик в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения