Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1295-ПВР
София, 21 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: промени в състави на СИК извън страната, назначени с Решение № 1220-ПВР от 18 октомври 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение вх. № 2061 от 21.10.2011 г. посланик на посолството на Република България в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, за промени в СИК № 290900012, Великобритания, Глазгоу, на мястото на председателя на комисията Десислава Венелинова Иванова-Козлева да бъде назначена Кристина Славова Пенчева; в СИК № 290900013, Великобритания, Дънди, на мястото на члена на комисията Николай Желев Желев да бъде назначен Стефан Павлинов Томов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Десислава Венелинова Иванова-Козлева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за председател на СИК извън страната № 290900012, Великобритания, Глазгоу, Кристина Славова Пенчева, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на СИК извън страната № 290900013, Великобритания, Дънди, Николай Желев Желев, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на СИК извън страната № 290900013, Великобритания, Дънди, Стефан Павлинов Томов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения