Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1273-ПВР/МИ
София, 20 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-767/19.10.2011 г. в ЦИК от Борислав Константинов Банчев, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца, за освобождаване на Полина Цветанова Георгиева, като член на ОИК в община Криводол и на нейно място да бъде назначена Теодора Иванова Тодорова. Към предложението са приложени: заявление от 17.10.2011 г. от Полина Цветанова Георгиева за освобождаването й като член на ОИК в община Криводол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Теодора Иванова Тодорова. Към преписката е приложено пълномощно № 06-ПВР/МИ от 18.07.2011 г. на името на Борислав Константинов Банчев - областен председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" - Враца.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Полина Цветанова Георгиева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 19 от 14.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Теодора Иванова Тодорова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения