Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1261-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от представителя на ПП „ГЕРБ“ за Кърджали

С вх. № НС-10-85 и № НС-10-91 от 30.09.2014 г. и 02.10.2014 г. е пристигнала по имейла и по пощата жалба от Цвета Караянчева, представляваща ПП „ГЕРБ" за изборен район Кърджали, срещу действия на председателя на РИК - Кърджали. С жалбата се прави оплакване, че председателят на РИК Беркант Барзат еднолично е разрешил да бъде отворено помещението, в което се съхраняват изборните книжа, и да бъде допуснат технически екип на областната администрация преди определените с решение на РИК дати 1 и 2 октомври 2014 г. и без присъствието на членове на РИК. Жалбоподателката счита, че председателят е нарушил решението на РИК за достъпа до помещението и начина на разпределение на бюлетините и изборните книжа и материали. Иска се отстраняване на Беркант Барзат като председател на комисията.

С вх. № НС-15-277 от 02.10.2014 г. е постъпило писмо от председателя и секретаря на РИК с обяснения, че член на комисията Руси Латунов на 30 септември 2014 г. в 13,00 ч. е констатирал, че помещението, в което са оставени на съхранение бюлетините и другите изборни книжа и материали, е отворено и вътре се намират главният секретар на областната администрация с още две лица. Латунов е бил уведомен от тях, че помещението е разпечатано и отворено от председателя на РИК. Към писмото е приложено заверено копие от протокол № 18 от 29.09.2014 г. на РИК - Кърджали, с който по т. 3 е приет графика за отваряне на помещението и са определени членовете на РИК, които ще присъстват и контролират на 1 и на 2 октомври 2014 г. отварянето и разпределението на бюлетините и изборните книжа и материали. Писмо с идентичен текст е изпратено на Районна Прокуратура - гр. Кърджали и ОД на МВР - гр. Кърджали.

По имейла на ЦИК се е получило обяснение от председателя на РИК - Кърджали, в което г-н Барзат твърди, че не е разпореждал отваряне на помещението и ни информира за съдържанието на протоколното решение на РИК за процедурата по разпределението на изборните книжа и материали. По телефон в разговор с член на ЦИК Р. Сидерова председателят на РИК е обяснил, че след получаване на изборните книжа и материали ключът от помещението се съхранява в областната администрация.

Също по имейла в по-късен час е пристигнало обяснение от Неджатин Салим - главен секретар на областната администрация и ръководител на техническия екип за осъществяване на организационно-техническата подготовка на изборите. Господин Салим обяснява, че след получаване на 29 септември 2014 г. от Печатницата на БНБ на бюлетините и другите изборни книжа и материали те са прибрани на съхранение в определеното за целта помещение, но след прибирането им са били доставени и печатите за СИК/ПСИК. Затова на следващия ден е предприел прибиране на печатите при другите книжа и материали, като е уведомил по телефона председателя на РИК, който е казал, че не може да присъства, тъй като в момента обучава секционни избирателни комисии. Отделно от това, било необходимо да бъде предаден един оригинален формуляр (3-пластов) на ръководителя на „Информационно обслужване" АД, който бил нужен за тестване на системата за изчисляване на изборните резултати.

От изложените факти не се установява с категоричност, че председателят на РИК е разпоредил отваряне на помещението в нарушение на реда, определен по т. 3 от протокол № 29 от 29 септември 2014 г. на РИК - Кърджали. Не са налице посочените в чл. 67, ал. 1 във връзка с чл. 51, ал. 2 от ИК основания за предсрочното прекратяване на пълномощията на председателя на РИК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 67, ал. 1 и чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Цвета Караянчева, представляваща ПП „ГЕРБ" за изборен район Кърджали, срещу действия на председателя на РИК - Кърджали, и искането й за освобождаване от длъжност председател на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения