Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1260-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: жалба срещу Решение № 68 от 29 септември 2014 г.

Постъпила е жалба в № НС-15-284/03.10.2014 г. от Митко Стайков Стайков, кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ" в 28. МИР - Търговище, с което на жалбоподателя е указано да спазва разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, като при нарушаване на това изискване се ангажира административно-наказателната отговорност на нарушителите. Прави се оплакване, че решението е поставено при липса на доказателства. Иска се отмяната на решението.

Жалбата е допустима като подадена от правоимащо лице и в срок - на 01.09.2014 г.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Атакуваното решение е постановено по жалба на представляващия ПП „ДПС", в която се твърди, че г-н Стайков е говорил на английски език на митинг в с. Врани кон, което му станало известно от показанията на три лица, чиито имена не се сочат. Сочат се публикации в два сайта като потвърждение.

При разглеждане на жалбата РИК не е събрала доказателства. Липсват каквито и да са мотиви за решението на РИК. Не е установено по несъмнен начин, че Митко Стайков Стайков е водил агитация на английски език пред девет жители на с. Врани кон. За числеността на митинга има информация на двата цитирани сайта. Там не се сочи агитацията да е провеждана на друг освен български език.

Предвид изложеното атакуваното решение като немотивирано и необосновано следва да бъде отменено.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 181, ал. 2 от ИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 68/29.09.2014 г. на РИК - Търговище.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения