Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1259-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на застъпници извън страната на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-23-80 от 02.10.2014 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Заявлението е подписано от Костадин Стоянов Пандуров - пълномощник на представляващите коалицията Николай Тихомиров Бареков, Румен Маринов Йончев, Драгомир Желчев Стефанов и Кънчо Янев Филипов.

Към заявлението е приложен списък, съдържащ имената и ЕГН на 2 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител. Приложено е копие от пълномощно от 29.09.2014 г. в полза на Иван Костадинов Гебрелиев, Александър Толев Милушев, Костадин Стоянов Пандуров и Миглена Тодорова Иванова.

След извършена проверка от „Информационно обслужване" АД, резултата от която е получен с вх. № НС-00-450 от 03.10.2014 г., се установи, че 2 лица от списъка отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години към датата на регистрация и не са регистрирани като застъпници на други кандидатски листи. Проверката констатира, че предложените две лица са регистрирани като кандидати за народни представители в Девети многомандатен изборен район - Кърджалийски, и в Седемнадесети многомандатен изборен район - Пловдивски.

Съгласно чл. 117 от ИК застъпниците подпомагат и представляват интересите на кандидатите в кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети пред държавните и местни органи, обществени организации и избирателни комисии.

Анализът на цитираната по-горе разпоредба и всички останали разпоредби от Глава седма „Застъпници" от ИК (в т.ч. тези, визиращи правата и задълженията на застъпниците) сочи, че качеството на застъпник е несъвместимо с качеството на кандидат за народен представител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 716-НС от 15 август 2014 г. и протоколно решение на ЦИК от 3 октомври 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на КП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА" в избирателни секции извън страната: Радка Николова Коджабашева, ЕГН ..., която е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалицията под № 1 в 9. Кърджалийски многомандатен изборен район, и Тезджан Феймиева Наимова, ЕГН ..., която е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатската листа на коалицията под № 4 в 9. Кърджалийски многомандатен изборен район и под № 10 в листата на коалицията в 17. Пловдивски многомандатен изборен район.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения