Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1256-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-42) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 439 (четиристотин тридесет и девет) лица упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-42) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 439 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Цветослав Ваньов Цанов
2 Виолета Ваньова Маркова
3 Светла Митова Младенова
4 Станимир Неделков Спасов
5 Данаил Емилов Димов
6 Дафинка Тодорова Калчова
7 Милена Иванова Лалова
8 Ваня Петкова Цанова
9 Дилян Валериев Вълов
10 Цанимир Людмилов Цанков
11 Ивета Гошова Иванова
12 Борислава Гошова Иванова
13 Калоян Цанков Лалов
14 Венцислав Любенов Лалов
15 Мариана Любенова Борисова
16 Мариела Грозданова Атанасова
17 Цанко Лалов Боев
18 Виктория Петьова Илиева
19 Бисер Йорданов Славчев
20 Владислава Пламенова Владимирова
21 Владимира Цветомирова Петкова
22 Красимира Петкова Петрова
23 Петранка Пекова Петрова
24 Васил Игнатов Миков
25 Новка Венкова Иванова
26 Радко Владимиров Трифонов
27 Никола Никифоров Николов
28 Борислав Иванов Борисов
29 Дафинчо Георгиев Илиев
30 Георги Александров Петров
31 Трифон Александров Трифонов
32 Бориска Филдосиева Иванова
33 Ирена Йосифова Шанкова
34 Наца Велкова Иванова
35 Нина Тодорова Давидова
36 Линка Христова Недина
37 Красимир Иванов Антов
38 Методи Петков Иванов
39 Ваня Стефанова Пейна
40 Илонка Димитрова Миткова
41 Василка Николова Илиева
42 Иван Димитров Рангелов
43 Валентин Стефанов Петков
44 Милчо Ванков Иванов
45 Петя Димитрова Найденова
46 Цветан Павлов Георгиев
47 Цветанка Андреева Александрова
48 Евтима Георгиева Иванова
49 Софка Илиева Василева
50 Стефчо Горчев Станчев
51 Галина Цветкова Станчева
52 Лъчезар Георгиев Крумов
53 Димо Йорданов Гергов
54 Цветана Грозданова Цекова
55 Албена Валериева Якова
56 Цветан Розелинов Ангелов
57 Клара Вилхелмова Ценова
58 Юлия Георгиева Ангелова
59 Джулия Пламенова Дочева
60 Аксения Костадинова Кирилова
61 Пламен Дочев Кирилов
62 Васил Игнатов Миков
63 Новка Венкова Иванова
64 Радко Владимиров Трифонов
65 Никола Никифоров Николов
66 Емил Валериев Александров
67 Емилия Иванова Александрова
68 Надежда Йорданова Тошева
69 Цветозар Валентинов Николов
70 Лозина Йорданова Николова
71 Андрей Николов Стоянов
72 Николай Андреев Николов
73 Анка Милева Вълкова
74 Лозина Димитрова Тодорова
75 Асен Дафинов Миланов
76 Дафин Миланов Александров
77 Марио Сергеев Ванчев
78 Цветанка Панчева Ценова
79 Николай Христов Маджаров
80 Антоанета Недкова Кръстева
81 Любомир Недков Младенов
82 Николай Добрев Иванов
83 Веселка Станиславова Данчева
84 Анжело Цветанов Добричков
85 Красимир Божидаров Борисов
86 Милчо Любенов Друмчев
87 Ивайло Митов Иванов
88 Митко Иванов Петров
89 Габриел Сашков Ванков
90 Анита Валериева Миткова
91 Генка Петрова Йонова
92 Георги Ангелов Георгиев
93 Тошко Северинов Карамфилов
94 Лоза Йотова Маджарова
95 Георги Маринов Крумов
96 Мирослав Боянов Каменов
97 Захаринка Флорова Игнатова
98 Антон Василев Антов
99 Наталия Славчева Антова
100 Асен Маринов Флоров
101 Димитринка Василева Груева
102 Катрин Величкова Неделкова
103 Георги Любенов Дунгаров
104 Кристиян Антонов Атанасов
105 Николина Любомирова Петрова
106 Румяна Румелова Николова
107 Захари Захариев Ванчев
108 Венета Кирилова Ванчева
109 Саня Петрова Серафимова
110 Петьо Борисов Кръстев
111 Цветелина Трендафилова Кръкманова
112 Любомир Евгениев Петров
113 Валентин Руменов Веселинов
114 Тодор Иванов Антов
115 Ивайло Христов Стойнев
116 Иво Янев Велиев
117 Соня Росенова Сашова
118 Росен Сашов Асенов
119 Михаела Иванова Ангелова
120 Вичка Живова Живкова
121 Иван Георгиев Иванов
122 Павлина Лазарова Тодорва
123 Снежана Параскевова Йорданова
124 Тони Бориславов Славчев
125 Ларися Юриева Любомирова
126 Антон Върбанов Флоров
127 Валя Людмилова Красимирова
128 Георги Петров Илиев
129 Мая Димитрова Георгиева
130 Весела Асенова Василева
131 Тотка Иванова Кръстева
132 Дияна Петрова Дочева
133 Петрана Каменова Стефанова
134 Марина Паскова Максимова
135 Веселин Маринов Григоров
136 Ивайло Димитров Крумов
137 Недялко Миланов Нинов
138 Йордан Неделков Чукнийски
139 Неделчо Вълчов Симеонов
140 Борислав Сашков Борисов
141 Венера Славчева Петрова
142 Мариела Миткова Спасова
143 Зорница Пламенова Кръстева
144 Николина Въткова Пекова
145 Александър Асенов Александров
146 Лиляна Йорданова Ницова
147 Емил Кирилов Флокошелов
148 Валя Михайлова Йорданова
149 Жико Иванов Лозанов
150 Карамфила Маркова Иванова
151 Емил Александров Димитров
152 Лиляна Стоянова Миткова
153 Росица Каменова Велкова
154 Мирослав Боянов Каменов
155 Боян Каменов Игнатов
156 Нелинка Цветанова Димитрова
157 Даниела Герасимова Младенова
158 Емил Васков Недялков
159 Христина Кирилова Петкова
160 Марийка Пенкова Василева
161 Десислава Стойчева Вълчева
162 Васа Борисова Цветкова
163 Надежда Нешова Гергова
164 Перка Тодорова Донова
165 Николай Митков Нинков
166 Красимир Иванов Ценов
167 Бориска Найденова Мишова
168 Андрей Пеннев Дейнов
169 Михаил Миков Мишов
170 Пламен Венелинов Петров
171 Теменужка Иванова Иванова
172 Цанко Петков Панков
173 Виолетка Митова Мирчева
174 Пенка Данкова Велкова
175 Карамфила Ангелова Микова
176 Валентина Петрова Велева-Велкова
177 Мариела Сиянова Георгиева
178 Илия Грозданов Цеков
179 Нина Илиева Великова
180 Борка Еленкова Иванова
181 Красимир Милчев Вълков
182 Марийка Кирилова Мирчева
183 Слави Боянов Иванов
184 Виолета Божинова Цветкова
185 Николинка Илиева Николова
186 Здравко Стоянов Цолов
187 Венелин Асенов Иванов
188 Петко Огнянов Гещов
189 Катерина Найденова Маркова
190 Перка Борисова Асенова
191 Цветана Иванова Янакиева
192 Здравко Росенов Сашов
193 Иванка Илиева Каменова
194 Жана Росенова Сашова
195 Николина Ценкова Томова
196 Сашо Петров Петков
197 Веселинка Кирилова Данаилова
198 Адриан Росинов Сашов
199 Петьо Иванов Йорданов
200 Пролетка Гаврилова Каменова
201 Юлиян Младенов Петров
202 Надка Перкова Спасова
203 Иванка Георгиева Тодорова
204 Славяна Василева Николова
205 Мартина Валериева Георгиева
206 Цветана Ангелова Тодорова
207 Георги Петров Кирилов
208 Томо Борисов Георгиев
209 Цветан Милков Цеков
210 Светлана Петрова Александрова
211 Емануил Василков Милчов
212 Раза Гинева Янкова
213 Валентин Георгиев Яков
214 Василка Милчова Василева
215 Ани Игнатова Борисова
216 Ангелина Николова Тодорова
217 Елеонора Славчева Генчева
218 Емил Славчев Димитров
219 Васил Кирилов Тодоров
220 Любомир Петров Ников
221 Кирил Владимиров Георгиев
222 Поля Ванчева Генадиева
223 Цветелина Пенкова Койчева
224 Виктор Пенков Наков
225 Петя Дилянова Петкова
226 Станчо Велков Стоянов
227 Даниела Борисова Андреева
228 Анче Богданова Тодорова
229 Николета Йорданова Георгиева
230 Петя Людмилова Кирилова
231 Ваня Ценова Здравкова
232 Цвятко Димитров Димитров
233 Иванка Рангелова Младенова
234 Татяна Николова Василева
235 Десислава Любомилова Генчова
236 Ивайло Валериев Генчев
237 Галина Асенова Нунова
238 Желязка Кънева Каменова
239 Гинка Йончева Гицова
240 Красимир Архинов Нунов
241 Валентин Венелинов Николов
242 Стефка Вълчева Георгиева
243 Кристиян Мариос Стефанов
244 Стефан Георгиев Христов
245 Елизабет Валериева Минкова
246 Елза Бориславова Първанова
247 Вилиан Панайотов Вълчев
248 Александър Маринов Севастакиев
249 Анелия Борисова Танева
250 Радка Костадинова Маринова
251 Александър Владимиров Каравелски
252 Тонислав Николаев Стефанов
253 Венета Иванова Драгомирова
254 Венцислав Ангелов Драгомиров
255 Диана Тодорова Димитрова
256 Наталия Петкова Маринова
257 Цветомир Иванов Цеков
258 Цветана Кирилова Русинова
259 Руслан Цанков Сергов
260 Ева Иванова Илиева
261 Юлия Йонова Иванова
262 Христо Цанков Христов
263 Гълъбина Цветанова Маринова
264 Огнян Цветанов Цветанов
265 Кирил Георгиев Предов
266 Цветан Александров Флоров
267 Цветелина Бориславова Векова
268 Аурел Иванов Генадиев
269 Силвана Венчова Младенова
270 Венеция Младенова Николова
271 Андриян Митков Ангелов
272 Антоанета Златкова Джунова
273 Лиляна Борисова Маринова
274 Цветан Георгиев Маринов
275 Зоя Вергилова Крумова
276 Петър Стефанов Джунов
277 Красимир Петров Михайлов
278 Веселина Боянова Василева
279 Наталия Гергова Данчева
280 Людмил Пантов Агапалев
281 Ели Микова Иванова
282 Росица Малинова Андреева
283 Наталия Валериева Никофорова
284 Петър Илиев Иванов
285 Васил Милчев Илиев
286 Будинка Стоянова Каменова
287 Цветомир Ваньов Нешев
288 Таня Асенова Димитрова
289 Диана Миткова Жикова
290 Илияна Сашова Първанова
291 Пенка Цветанова Поломска
292 Миглен Емилов Кирилов
293 Соня Николова Стоянова
294 Красимир Методиев Костов
295 Валери Методиев Костов
296 Сотир Анастасов Колевчев
297 Искра Лозанова Илиева
298 Милен Евгениев Михайлов
299 Кристина Мирославова Маркова
300 Зорница Пешева Петрова
301 Василка Николова Тошева
302 Спаска Стоянова Кайцанова
303 Лора Руменова Филчева
304 Борислав Веселинов Благоев
305 Цветомир Василев Валков
306 Веселин Благоев Иванов
307 Теодора Веселинова Трифонова
308 Вероника Красимирова Христова
309 Емилия Лилова Николова
310 Паола Красимирова Христова
311 Миглена Станчева Халачева
312 Митко Владимиров Иванов
313 Марияна Георгиева Петкова
314 Ирина Тошкова Стоянова
315 Венцислав Младенов Костов
316 Светослав Илиев Маринов
317 Милиян Димитров Минчев
318 Соня Миткова Кръстева
319 Иван Георгиев Живков
320 Цветана Веселинова Петрова
321 Надя Димитрова Стоянова
322 Любомир Емилов Петров
323 Иван Йорданов Янакиев
324 Евгения Ванкова Цанова
325 Лора Колева Йорданова
326 Сергей Димитров Стоянов
327 Ивайло Сашков Иванов
328 Ива Начева Иванова
329 Росица Асенова Георгиева
330 Елена Славчева Иванова
331 Цветана Евгениева Тодорова
332 Филарет Христофоров Александров
333 Вена Първанова Маринова
334 Георги Христов Георгиев
335 Росица Крумова Дочкова
336 Цветана Маринова Асенова
337 Красимир Христов Каменов
338 Виолета Ангелова Каменова
339 Йордан Христов Янков
340 Валери Босилков Маринов
341 Юлия Миланова Янкова
342 Велин Марков Тодоров
343 Цеца Кирилова Младенова
344 Мариян Босилков Маринов
345 Миглена Николова Панова
346 Мариана Рагова Николова
347 Станислав Маринов Стоянов
348 Сашка Гергова Финова
349 Добринка Ангелова Маринова
350 Десислава Маринова Станкова
351 Галина Асенова Тодорова
352 Наталия Славчева Лозанова
353 Любомир Кирилов Василев
354 Софроний Методиев Маринов
355 Юлия Евдокимова Стоянова
356 Цветомир Славчев Станев
357 Наталия Младенова Найденова
358 Тотка Стефанова Петрова
359 Тодорка Василева Първанова
360 Теодора Илиянова Тодорова
361 Ивайло Йорданов Христов
362 Венелин Нинков Борисов
363 Мирослав Вълчев Младенов
364 Ивайло Вълчев Младенов
365 Владислав Милков Петров
366 Иван Симеонов Ангелов
367 Мариела Илиева Маринова
368 Нели Димитрова Тодорова
369 Дафина Неофитова Тошева
370 Милена Иванова Ангелова
371 Митко Кръстев Цеков
372 Нниколай Красимиров Маринов
373 Наталия Иванова Първулова
374 Лиляна Ангелова Симеонова
375 Пламен Маринов Григоров
376 Цецка Рагова Иванова
377 Румяна Йорданова Петрова
378 Цено Крумов Гервасиев
379 Нели Иванова Иванова
380 Пламен Георгиев Йонков
381 Гинка Георгиева Флорова
382 Георги Маринов Петров
383 Наталия Ненчева Ненкова
384 Любомилка Милкова Цветкова
385 Олег Цветанов Тодоров
386 Ангел Кирилов Георгиев
387 Атанаска Ванкова Атанасова
388 Тошка Маркова Маринова
389 Георги Василев Борисов
390 Боянка Георгиева Ценова
391 Венелин Симеонов Трифонов
392 Михаил Димитров Михайлов
393 Иван Неделчев Антов
394 Миглена Петрова Милкова
395 Теменужка Здравкова Цветанова
396 Изабела Генадиева Ванкова
397 Иван Рангелов Марков
398 Димитър Цанков Димитров
399 Нели Борисова Ничева
400 Габриела Иванова Лазарова
401 Милка Ангелова Иванова
402 Габриела Георгиева Боянова
403 Владислава Бориславова Еленкова
404 Росица Здравкова Крумова
405 Георги Бойков Боянов
406 Кирилка Петкова Ангелова
407 Марина Станиславова Стоянова
408 Милен Ромелов Вергилов
409 Илияна Николова Ненчова
410 Изабел Георгиева Петрова
411 Мая Борисова Димитрова
412 Аделина Цветанова Вълчинова
413 Олег Данаилов Крумов
414 Цветан Ромилов Цветанов
415 Цветан Борисов Еленков
416 Данаил Данков Ценков
417 Ваньо Милчов Маричов
418 Николай Венков Веселинов
419 Павлина Цекова Тодорова
420 Цанко Цветков Тонински
421 Тодор Благоев Младенов
422 Станчо Тодоров Лилов
423 София Апостолова Тонинска
424 Румен Иванов Вътев
425 Петър Тодоров Петров
426 Наталия Декова Ангелова
427 Надка Славчева Тошева
428 Любен Иванов Любенов
429 Илонка Илянова Димтирова
430 Иво Иванов Благоев
431 Емил Петров Миков
432 Елеонора Захариева Захариева
433 Диана Иванова Андрейска
434 Герго Борисов Гергов
435 Георги Иванов Мусински
436 Весела Пепиева Тинкова
437 Венета Венелинова Вътева
438 Асен Тодоров Рангелов
439 Венко Василев Иванов

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения