Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1251-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-45) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и на 146 (сто четиридесет и шест) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-45) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 144 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице се среща два пъти в списъка. Едно лице има невалиден ЕГН.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 144 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Николай Станиславов Ублев
2. Георги Димитров Огнянов
3. Иван Георгиев Николов
4. Зоя Димова Мусиева
5. Ангел Александров Иванчев
6. Ангел Цветанов Якимов
7. Мира Георгиева Михайлова
8. Костадин Михайлов Михайлов
9. Панайот Христов Пляков
10. Никола Димитров Мадин
11. Иванка Георгиева Здравкова
12. Йосиф Спасов Гергински
13. Цветанка Сотирова Байгънова
14. Валентина Георгиева Илчева
15. Георги Иванов Здравков
16. Иван Василев Стефанов
17. Кирил Иванов Илиев
18. Величка Дамянова Велчева
19. Филип Василев Василев
20. Иванка Николова Алваджиева
21. Мариана Стоянова Проданова
22. Иван Димитров Алтаванов
23. Теодора Йорданова Главчева
24. Никола Иванов Будраков
25. Диана Николаева Пашова
26. Асен Лъчезаров Дончев
27. Иванка Димитрова Месробян
28. Гергина Георгиева Влахоянова
29. Недка Георгиева Янева
30. Георги Тодоров Чернев
31. Дамяна Стефанова Хаджийска-Паизехир
32. Виктория Стефанова Допчева
33. Маруся Атанасова Цветкова
34. Георги Спасов Георгиев
35. Даниела Филипова Фингарова
36. Йорданка Димитрова Петкова
37. Петя Георгиева Георгиева
38. Георги Любомиров Хаджийски
39. Моника Христова Митева
40. Здравко Атанасов Ангелов
41. Владимир Георгиев Бързев
42. Румен Димитров Маргитин
43. Димитър Георгиев Бързев
44. Валентин Руменов Киров
45. Димитър Александров Комсийски
46. Габриела Благова Митева
47. Вероника Георгиева Ташева
48. Димитър Николов Убчев
49. Любомир Любомиров Михайлов
50. Димка Христова Христова
51. Катерина Тодорова Христева
52. Николина Николова Тутолакова
53. Генка Стоилова Минчева
54. Костадинка Иванова Тряскова
55. Йордан Георгиев Георгиев
56. Димитър Спасов Джукелов
57. Валери Василев Чуморлийски
58. Петър Георгиев Папазов
59. Велимир Цветанов Влахоянов
60. Иванка Георгиева Георгиева
61. Стефан Димитров Кошлуков
62. Славка Георгиева Дучева
63. Спас Емилов Топалов
64. Васил Димитров Кръстев
65. Анна Георгиева Кръстева
66. Валя Георгиева Пешева
67. Светослав Атанасов Йорданов
68. Веселина Костадинова Величкова
69. Недялко Руменов Недялков
70. Иван Томов Дончев
71. Лилия Бойкова Сиракова
72. Елеонора Бойкова Иванова
73. Виолета Йорданова Филипова
74. Зорница Василева Рангелова
75. Спаска Георгиева Дулчева
76. Ива Красимирова Костова
77. Йоана Красимирова Перничева
78. Илиана Атанасова Сердарова
79. Димитрия Стоянова Николова
80. Мария Недялкова Стоева
81. Ива Илиева Варукова
82. Васил Иванов Стаматов
83. Елеонора Йорданова Тодорова
84. Зорница Асенова Асенова
85. Цветанка Георгиева Карабаджакова
86. Венета Георгиева Манчорова
87. Наска Георгиева Кирикополу
88. Веселина Трайкова Янъкова
89. Стоян Иванов Николов
90. Маргарита Георгиева Кокозова
91. Йорднка Фотева Будракова
92. Иван Николов Бутраков
93. Стоянка Цветанова Пенева
94. Васил Тодоров Гинин
95. Георги Димитров Димитров
96. Йорданка Николова Гъгова
97. Гаврил Стоименов Заев
98. Стоян Иванов Чомпалов
99. Тодор Георгиев Лазаров
100. Делчо Стоянов Шопов
101. Ирина Николова Илинова
102. Атанаска Стоянова Кавалджиева
103. Димитър Иванов Карабаджаков
104. Диана Манолова Найденова
105. Мирослав Ангелов Иванов
106. Йордан Борисов Миков
107. Евелина Димитрова Трошанова
108. Галина Василева Найденова
109. Спаска Ангелова Цветкова
110. Елена Иванова Димитрова
111. Атанас Николов Донов
112. Лиляна Салчева Илиева
113. Христо Стоянов Сталев
114. Цветанка Георгиева Найденова
115. Живко Юриев Ненков
116. Катерина Димитрова Асенова
117. Нели Василева Асенова
118. Фиданка Асенова Стефанова
119. Дончо Василев Ангелов
120. Кирил Георгиев Велков
121. Йордан Костадинов Щерев
122. Стоянка Харизанова Билбилева
123. Георги Атанасов Шопов
124. Димитър Тодоров Билбилев
125. Иван Тодоров Паунов
126. Станимир Атанасов Воински
127. Николина Стефанова Спасова
128. Атанас Борисов Борисов
129. Васил Димитров Райнов
130. Бойка Стойкова Ламбова-Стоянова
131. Екатерина Борисова Атанасова
132. Георги Атанасов Атанасов
133. Красимир Михайлов Андонов
134. Стефка Иванова Чолакова
135. Димитър Спасов Пецанов
136. Петя Илиева Димитрова
137. Росица Кръстанова Кръстанова
138. Цветанка Илиева Димитрова
139. Спас Димитров Дамянов
140. Иван Неделчев Дечков
141. Живко Благоев Владов
142. Димитър Ангелов Белов
143. Стоян Василев Вълчев
144. Димитър Янов Вълчев

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Николай Станиславов Ублев Повторен ЕГН в текущия списък
2. Николай Петков Ихтимански Невалиден ЕГН

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения