Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1250-НС
София, 4 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-44) от 03.10.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 138 (сто тридесет и осем) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-44) от 03.10.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 136 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Едно лице се среща два пъти в списъка. Едно лице е регистрирано като анкетьор и вече има издадено удостоверение.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 136 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Димитър Михалев Димитров
2. Стойно Стефанов Йорданов
3. Антоанета Щилиянова Димитрова
4. Атанас Петров Атанасов
5. Таня Маленова Радилова
6. Константин Петров Костов
7. Стефка Стефанова Кирова
8. Стефан Костадинов Стефанов
9. Ани Магърдич Стефанова
10. Звезделина Владимирова Щерева
11. Пенка Андонова Щерева
12. Мария Атанасова Памукова
13. Надежда Миткова Колева
14. Йорданка Данчева Вакова
15. Стойчо Ганчев Ганушев
16. Тодор Ганчев Стефанов
17. Весела Петрова Стефанова
18. Гергана Петева Атанасова
19. Светлана Димитрова Манолова-Денева
20. Динко Денев Денев
21. Маргарита Василева Димитрова
22. Славка Петрова Георгиева-Димова
23. Надежда Илиева Иванова
24. Тони Николова Николова
25. Василена Огнянова Дуванджиева
26. Янка Димитирова Ескиева
27. Мартин Веселинов Стойков
28. Боян Малешков Тихолов
29. Евгени Ранков Рандев
30. Люба Пешева Стойкова
31. Илиян Кирилов Аврамов
32. Еленка Ненкова Балабанова
33. Емил Благоев Йорданов
34. Наил Алиев Хасанов
35. Димитър Тодоров Мундров
36. Пламен Денев Петков
37. Мирослав Динков Захариев
38. Йордан Чанков Йорданов
39. Янка Стоянова Мановска
40. Силвия Колева Лезова
41. Георги Иванов Димитров
42. Иванка Дончева Донева
43. Галина Стойчева Сярова
44. Пламен Николаев Пенков
45. Радостин Маринов Костадинов
46. Руслан Иванов Вичев
47. Димо Петков Иванов
48. Сребрина Атанасова Ганушева
49. Румен Стойчев Ганушев
50. Зорница Димова Иванова
51. Атанас Георгиев Атанасов
52. Стоянка Николова Петрова
53. Светослав Генчев Димитров
54. Марияна Димитрова Димитрова
55. Евгени Иванов Вичев
56. Янка Димитрова Пенкова
57. Силвиа Миткова Великова
58. Веселин Маринов Василев
59. Женя Чанева Петрова
60. Николай Панайотов Стефанов
61. Блага Стефанова Гешева
62. Гергина Стефанова Гешева
63. Стефан Георгиев Гешев
64. Иван Георгиев Иванов
65. Цена Василева Начкова
66. Веска Андреева Петрова
67. Живко Паско Пасков
68. Ваня Динкова Стоянова
69. Стефка Добрева Влайкова
70. Георги Иванов Колев
71. Станка Василева Савова
72. Стоянка Христова Христова
73. Татяна Василева Венелинова
74. Николай Георгиев Карамфилов
75. Красимир Димитров Божилов
76. Евдокия Яворова Ценова
77. Георги Колев Георгиев
78. Дойчин Георгиев Дойчев
79. Красимира Симеонова Стоева
80. Румяна Георгиева Дойчева
81. Димитър Веселинов Минчев
82. Моника Дойчинова Симеонова-Ингилизова
83. Събин Иванов Събев
84. Ганка Христова Петрова
85. Евелина Иванова Модева
86. Цветелина Николаева Иванова
87. Диана Георгиева Бобева
88. Виолета Цветкова Иванова
89. Иванка Стоянова Иванова
90. Пенка Георгиева Митева
91. Марина Петкова Колева
92. Станимир Велев Ангелов
93. Радка Драганова Стоянаова
94. Мария Недялкова Даскалова
95. Мариета Христова Кардашлиева
96. Юра Велкова Челебиева
97. Михаил Иванов Александров
98. Янка Димитрова Дончева
99. Милен Христов Цанев
100. Анна Христова Попова
101. Стоянка Петкова Иванова
102. Марияна Иванова Енчева
103. Стоянка Николова Михайолва
104. Донка Петкова Василева
105. Валентин Петров Стойчев
106. Елена Иванова Димитрова
107. Кристиян Петров Стойчев
108. Андон Стоянов Джонев
109. Димитина Димитрова Харакчиева
110. Иван Гюров Димитров
111. Александър Георгиев Александров
112. Мария Христова Стойкова
113. Тянка Тодорова Иванова
114. Христо Василев Стойков
115. Мария Дончева Георгиева
116. Янка Йорданова Славова
117. Мими Иванова Загорова
118. Дария Божанова Бакалова
119. Пламена Николаева Колева
120. Мими Димитрова Колева
121. Мариела Станимирова Христова
122. Мария Валентинова Стоянова
123. Димитър Стефанов Григоров
124. Цонка Чанева Кънчева
125. Мария Тодорова Янкова
126. Цанко Иванов Янков
127. Петко Руменов Петков
128. Петър Николаев Петров
129. Нина Атанасова Божкова
130. Диньо Атанасов Тодоров
131. Елена Василева Петрова
132. Георги Василев Георгиев
133. Желязка Христова Вълчанска
134. Благовеста Стоянова Илиева
135. Веселина Андонова Чапанова
136. Георги Николов Георгиев

Отказва да регистрира като наблюдатели следните лица:

Име, презиме, фамилия
1. Иванка Дончева Донева Среща се повече от веднъж в списъка
2. Галина Йоргова Атанасова Вече има регистрация като анкетьор за този ЕГН: № 254 - "АФИС" ООД

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения