Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 125-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление, което не е по утвърдения от ЦИК образец (Приложение № 16 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове), от политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", подписано от Иван Воденичарски - първи секретар и представляващ партията, заведено под № 79 на 8 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 09.01.2001 г.на СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 13833/2000 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 04.08.2011 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 13833/2000 г.; заверено от партията копие от стр. 156 на „Държавен вестник", бр. 55 от 2006 г.; препис-извлечение от решение на Пленума на Централния комитет на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", състоял се на 21 май 2011 г.; заверен от партията препис от протокол от заседание на ЦК на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", проведено на 20.03.2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-436 от 05.08.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверен от СГС препис от устава на партията; удостоверение от 04.08.2011 г. на СГС - ТО, по ф.д. № 13833/2000 г., издадено на основание чл. 19а от Закон за политическите партии; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7340 избиратели, подкрепящи регистрацията.

От така представените документи е видно, че в нарушение на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 3 от ИК и указанията по т. 12, буква „в" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК политическата партия не е представила заверено копие от броя на „Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрацията на партията, или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство, както и в нарушение на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 9 от ИК и указанията по т. 12, буква „к" от Решение № 24-МИ от 13.07.2011 г. на ЦИК политическата партия не е представила удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания. В допълнение следва да се посочи, че от представените препис-извлечение от решение на Пленума на Централния комитет на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", състоял се на 21 май 2011 г. и заверен от партията препис от протокол от заседание на ЦК на „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)", проведено на 20.03.2011 г. не може да се достигне до извода, че е налице валидно решение на Централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., каквото е изискването на чл. 89, ал. 1 от ИК.

На 08.08.2011 г. по реда на чл. 90, ал. 1 от ИК след констатиране на горните непълноти Централната избирателна комисия е дала незабавно указание за отстраняването им, които указания не са изпълнени към 17,00 ч. на 08.08.2011 г., който момент съставлява крайния срок за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 90, ал. 2 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 3 и 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ (КОМУНИСТИ)" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения