Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1240-МИ
София, 18 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Виктор Янев – временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-386 от 04.10.2011 г. на ЦИК от Виктор Янев - временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил. Твърди се, че по внесено искане за монтиране на видеокамери в избирателните секции на територията на община Кюстендил с цел гарантиране честността на изборите, сигурността на гражданите и спокойствие при работата на комисиите ОИК - Кюстендил, с обжалваното решение е оставила искането без уважение. В жалбата са развити доводи за недопустимост, неправилност, незаконосъобразност и липса на мотивация на решението.
От приложеното решение № 208 от 27.09.2011 г. се установява, че ОИК - Кюстендил, е приела, че монтирането на видеокамери във всяка избирателна секция на територията на община Кюстендил в изборите на 23 октомври 2011 г., обективирано като уведомление до ОИК с писмо № 91-00-89 от 19.09.2011 г. на кмета на община Кюстендил, противоречи на основни принципи на Изборния кодекс и е недопустимо. Представено е и решение № 211 от 30.09.2011 г., с което е допусната поправка на техническа грешка, допусната в протокол № 19 от 27.09.2011 г., като датата на протокола да се чете 26.09.2011 г., на която дата е проведено и заседанието, вместо написаната дата 27.09.2011 г., както и решение № 208, взето със същия протокол, да се счита постановено на 26.09.2011 г. вместо написаната дата 27.09.2011 г. Видно от обжалваното решение същото е обявено на 26.09.2011 г. в 18,00 ч. от ОИК - Кюстендил. Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия на 4 октомври 2011 г., а видно от пощенското клеймо жалбата е изпратена на 3 октомври 2011 г. Поради това същата се явява просрочена и следва да бъде оставена без разглеждане.
Поради горното и на основание чл. чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Виктор Янев - временно изпълняващ длъжността кмет на община Кюстендил, против решение № 208 от 27.09.2011 г. на ОИК - Кюстендил.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения