Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1226-НС
София, 10 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Търговище с вх. № НС-05-16/2 от 08.08.2022 г. на ЦИК. Към писмото са представени документи, установяващи спазването на реда по чл. 60, ал. 2 от Изборния кодекс, протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, както и всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени.

Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и ал. 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и осми изборен район – Търговищки, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Диана Йорданова Игнатова

ЕГН ...

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Людмил Ивов Иванов

ЕГН ...

 

Тодор Костадинов Тодоров

ЕГН ...

СЕКРЕТАР:

Дениз Мустафов Хюсниев

ЕГН ...

ЧЛЕНОВЕ:

Анелия Райкова Александрова

ЕГН ...

 

Николай Милчев Златков

ЕГН ...

 

Силвия Пеева Стоянова

ЕГН ...

 

Десислава Руменова Стойкова

ЕГН ...

 

Маринела Павлова Първанова

ЕГН ...

 

Неслихан Кямилова Хамидова

ЕГН ...

 

Ивалина Вескова Господинова

ЕГН ...

 

Дориана Георгиева Иларионова

ЕГН ...

 

Елена Николаева Дечева

ЕГН ...

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения