Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1223-МИ
София, 27 септември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Вълчан Николов Тодоров, в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 36-МИ и № 37-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Маджарово

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-442 от 26 септември 2019 г. от Вълчан Николов Тодоров, в качеството му на упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 36-МИ и № 37-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Маджарово, с които е отказана регистрацията на кандидатите за общински съветници в община Маджарово и за кандидат за кмет на община Маджарово от листата на коалиция „БСП за България“.

В жалбата се твърди, че решения № 36-МИ и № 37-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Маджарово са неправилни, тъй като от една страна вписаните забележки в регистъра от комисията са неясни, без в тях да има описание точно какви действия трябва да извърши коалицията, а от друга в Изборния кодекс не се съдържа изискване предложението на кандидатите да се представя на технически носител в ексел формат. Твърди се, че действително пълномощникът на коалицията не е изпълнил правилно указанието на комисията, но след допълнителни разяснения преди края на работния ден е представил списъците с кандидатските листи в ексел формат. Комисията е отказала да ги приеме с мотив, че вече е постановила решения за отказ за регистрация. Твърди се, че в Приложение № 62-МИ, което е приложимо за регистрацията на листите за общински съветници се съдържа изискване за представяне на списъците на технически носител в ексел формат, но в Приложение № 63-МИ за регистрация на кандидат за кмет на община липсва такова изискване и независимо от това комисията отказва регистрацията на коалицията за кандидат за кмет на община на основание, че предложението не е представено на технически носител в ексел формат.

По изложените съображения жалбоподателят счита, че ОИК – Маджарово при вземането на решенията си за отказ за регистрация на листата на коалиция „БСП за България“ за общински съветници и за кмет е нарушила материалноправните разпоредби и процедури по Изборния кодекс.

Жалбоподателят моли Централната избирателна комисия да отмени решения № 36-МИ и № 37-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Маджарово като постановени при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, и разгледана по същество, е основателна по следните съображения:

От административната преписка се установява, че коалиция „БСП за България“ в срок е внесла в ОИК – Маджарово предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и за кмет на община Маджарово. Към предложенията са приложени изискуемите се документи. При приемането на документите комисията в графа „Забележки“ на входящия регистър на ОИК – Маджарово е констатирала, че приложения електронен носител не съдържа екселски формат, като липсват конкретни указания и срок за изпълнение на констатираните непълноти.

Централната избирателна комисия след като се запозна с твърденията, изложени в жалбата и представените доказателства в административната преписка от ОИК – Маджарово приема за установено следното:

Предложенията на коалиция „БСП за България“ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и за кмет на община Маджарово отговарят на изискванията на закона и на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Действително в Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г., т. 18.1. се съдържа изискване предложението да се представи на хартиен носител и в ексел формат. Непредставянето на списъка на кандидатската листа за общински съветници на технически носител в ексел формат не може да бъде единствено основание за отказ за регистрация, тъй като е препоръчително. Комисията правилно в графа „Забележки“ е отбелязала, че приложения електронен носител не съдържа екселски формат, но в същото време не е дала точни и ясни указания, в които да се съдържа срок за изпълнение и последиците от неизпълнение на указанията. С тези си действия комисията е възпрепятствала възможността на заявителя да изпълни точно и в срок указанията.

При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че ОИК – Маджарово е постановила неправилни решения като е отказала регистрацията на кандидатска листа за общински съветници и за кмет на община Маджарово на коалиция „БСП за България“.

Поради горните съображения ЦИК счита, че решение № 36-МИ и № 37-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Маджарово следва да бъдат отменени и кандидатската листа на коалиция „БСП за България“ за общински съветници и за кмет на община Маджарово следва да бъдат регистрирани.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решения № 36-МИ и № 37-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Маджарово.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Маджарово за ново произнасяне по заявленията на коалиция „БСП за България“ за регистрация на кандидатска листа за общински съветници и за кмет на община Маджарово съобразно дадените указания в мотивната част на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения