Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1212-ПВР/МИ
София, 17 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, назначена с Решение № 369-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-751/12.10.2011 г. от Георги Петров Геров - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България" за промени в ОИК в община Велики Преслав, област Шумен. Предлага се на мястото на члена комисията на ОИК Диана Атанасова Атанасова да бъде назначен Величко Михайлов Бодуров. Към предложението са приложени: заявление от Диана Атанасова Атанасова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за висше образование на Величко Михайлов Бодуров; пълномощно на името на Георги Петров Геров.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Диана Атанасова Атанасова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Величко Михайлов Бодуров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения