Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1212-ПВР/МИ
София, 17.10.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, назначена с Решение № 369-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-751/12.10.2011 г. от Георги Петров Геров - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България" за промени в ОИК в община Велики Преслав, област Шумен. Предлага се на мястото на члена комисията на ОИК Диана Атанасова Атанасова да бъде назначен Величко Михайлов Бодуров. Към предложението са приложени: заявление от Диана Атанасова Атанасова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за висше образование на Величко Михайлов Бодуров; пълномощно на името на Георги Петров Геров.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Диана Атанасова Атанасова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Велики Преслав, област Шумен, Величко Михайлов Бодуров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1459-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

  • № 1458-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1457-МИ / 19.10.2019

    относно: регистрация на анкетьори на „АФИС” ООД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения