Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1196-НС
София, 2 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: определяне на допълнителни възнаграждения на членовете на СИК в секции, определени за провеждане на експериментално машинно гласуване

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 59, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 62, 68, 90, ал. 4, чл. 97 и 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Членовете на секционните избирателни комисии в секции, определени за произвеждане на експериментално машинно гласуване, за секциите, в които машинно са гласували над 50 на 100 от гласувалите избиратели в съответната секция, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв.
 2. В секциите, където машинно са гласували 80 и над 80 на 100 от гласувалите избиратели в съответната секция, членовете на секционните избирателни комисии получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения