Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1183-МИ
София, 23 юни 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-21 от 21.06.2022 г. от Атанас Дженков – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на ОИК – Болярово. Предлага се на мястото на Миряна Константинова Иванова – член на ОИК, да бъде назначена Теодора Георгиева Апостолова.

Към предложението са приложени: заявление от Миряна Константинова Иванова за освобождаването й като член на ОИК – Болярово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Теодора Георгиева Апостолова и 1 брой пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Болярово, област Ямбол, Миряна Константинова Иванова, ЕГН … , и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Болярово, област Ямбол, Теодора Георгиева Апостолова, ЕГН … .

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения