Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1175-ПВР
София, 14 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  протокол-грама за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.


На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 232, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава образец на протокол-грама за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. (Приложение № 1).


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения