Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1166-НС
София, 1 октомври 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-24) от 30.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров и в полза на 160 (сто и шестдесет) лица (номерирани в списъка от 1 до 174, поради повторението на 14 лица, съгласно извършената проверка) - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-24) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 154 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Четиринадесет лица са с повторен ЕГН, едно лице Марияна Кирилова Сариева - вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН. Две лица Йовка Иванова Илчева и Радка Асенова Динкова - ЕГН присъства в предварителна проверка на 10-21 (сдружение „Земеделски младежки съюз"). Три лица Катя Иванова Петрова, Катя Кръстева Колева и Галя Колева Караиванова - вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН № 237 (сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ").

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 154 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.      Росица Стефанова Динева
2.      Милена Вълкова Димитрова
3.      Светослав Иванов Ламбов
4.      Иванка Желязкова Узунова
5.      Илия Запрянов Илиев
6.      Рашко Иванов Димитров
7.      Диньо Колев Динев
8.      Ива Симеонова Димитрова
9.      Желка Господинова Петкова
10.   Евдокия Андреева Несторова
11.   Таня Тодорова Колева
12.   Диана Николова Николова
13.   Велина Станчева Славова
14.   Миглена Красимирова Георгиева
15.   Нишка Вълева Димитрова
16.   Анка Ваклинова Николова
17.   Диана Михайлова Димитрова
18.   Велко Стоянов Велков
19.   Десислава Петкова Тараболова
20.   Соня Генова Хараланбева
21.   Минка Нейчева Стоева
22.   Климентина Руменова Драгова
23.   Лиляна Христова Димитрова
24.   Катя Дойчинова Дойчинова
25.   Кичка Пейкова Гегова
26.   Светла Стойнова Костадинова
27.   Христина Атанасова Гочева
28.   Златомира Петрова Георгиева
29.   Николай Василев Бозев
30.   Панчо Русев Братанов
31.   Ралица Матева Апостолова
32.   Иван Михайлов Михайлов
33.   Румяна Красимирова Димова
34.   Красимира Пеева Костова
35.   Иванка Жечева Петрова
36.   Ганка Желязкова Христова
37.   Ирина Атанасова Георгиева
38.   Галина Петкова Радева
39.   Иванка Димитрова Йорданова
40.   Венета Ленинова Якимова
41.   Моника Минева Делидимова
42.   Никола Пламенов Петров
43.   Пенка Георгиева Минчева
44.   Недялко Светославов Славов
45.   Динко Иванов Динев
46.   Станислав Иванов Деливров
47.   Деяна Стефанова Димитрова
48.   Пламена Живкова Петкова
49.   Галя Вълчева Тодорова
50.   Деница Георгиева Славова
51.   Диляна Илиева Атанасова
52.   Георги Пламенов Петков
53.   Денка Иванова Иванова
54.   Жечка Иванова Ангелова
55.   Сирма Стойкова Николова
56.   Димитър Георгиев Тодоров
57.   Иван Владимиров Димитров
58.   Димка Маринова Димова
59.   Тодор Маринов Банков
60.   Георги Златков Георгиев
61.   Желка Господинова Йорданова
62.   Димитър Атанасов Славов
63.   Петър Калчев Петров
64.   Мария Йорданова Господинова
65.   Петя Аврамова Иванова
66.   Милена Емилова Цанова
67.   Диана Димитрова Сивчева
68.   Стефка Минчева Спасова
69.   Десислав Мирославов Тенев
70.   Фатина Стоянова Иванова
71.   Веселин Петров Апостолов
72.   Данка Тенева Донева
73.   Петко Енчев Драганов
74.   Мариела Минчева Минчева
75.   Борислав Русев Стоянов
76.   Танка Минчева Христакиева
77.   Иван Динев Иванов
78.   Пепа Йорданова Лазарова
79.   Красимир Иванов Бонев
80.   Мария Господинова Попова
81.   Милен Живков Желев
82.   Койна Стоянова Анонова
83.   Боряна Колева Славова
84.   Иванка Косева Бинева
85.   Антония Петрова Славова
86.   Динко Димитров Динев
87.   Иван Желев Иванов
88.   Румен Николов Попов
89.   Иван Колев Кайряков
90.   Мария Генова Михайлова
91.   Драгомир Костов Вътев
92.   Венка Стоянова Панайотова
93.   Евангелина Тодорова Илчева
94.   Димо Дженков Димов
95.   Елена Вълчева Стойкова
96.   Стефка Петкова Колева
97.   Пламен Ангелов Денев
98.   Бончо Русев Братанов
99.   Катя Желева Гроздева
100.                     Снежана Иванова Иванова
101.                     Антонина Любомирова Могилска
102.                     Иван Севдалинов Гочев
103.                     Денка Маркова Петкова
104.                     Петър Николаев Стоянов
105.                     Васил Петков Янчев
106.                     Мадлен Тодорова Боева
107.                     Ваня Христова Георгиева
108.                     Николай Стайков Ненов
109.                     Надя Георгиева Димитрова
110.                     Петко Стамов Иванов
111.                     Петьо Петров Петров
112.                     Дияна Никова Паунчева
113.                     Иван Петев Вълчев
114.                     Мария Петкова Манева
115.                     Иван Костадинов Иванов
116.                     Стоян Русев Русинов
117.                     Павлин Минчев Димитров
118.                     Жасмина Георгиева Маркова
119.                     Иванка Тонева Симеонова
120.                     Танка Петрова Ковачева
121.                     Славка Маринова Йорданова
122.                     Милен Николаев Нестев
123.                     Валентин Михов Михов
124.                     Иван Митков Георгиев
125.                     Красимир Христов Тодоров
126.                     Красимира Георгиева Куманова-Иванова
127.                     Ренета Димитрова Митева
128.                     Недялка Михайлова Манолова
129.                     Марияна Георгиева Иванова
130.                     Стелиана Александрова Богоенкова
131.                     Деница Тончева Тончева
132.                     Жана Динкова Божкова
133.                     Десислава Георгиева Желязкова
134.                     Ганка Димова Златанова
135.                     Пламена Желязкова Янкова
136.                     Диана Иванова Динева
137.                     Иван Йорданов Михайлов
138.                     Диана Тенева Станкова
139.                     Атанас Иванов Атанасов
140.                     Христо Иванов Рачев
141.                     Иван Митков Иванов
142.                     Стефания Христова Стоянова
143.                     Стамен Бранимиров Колев
144.                     Татяна Кънева Иванова
145.                     Въльо Димитров Вълев
146.                     Иванка Георгиева Георгиева
147.                     Ренета Красимирова Петрова
148.                     Христо Димитров Христов
149.                     Капка Петрова Хаджиева
150.                     Видка Пеева Цацанкова
151.                     Татяна Иванова Брайкова
152.                     Соня Станимирова Казлачева
153.                     Продан Красимиров Проданов
154.                     Йовка Канева Христова

Отказва да регистрира като наблюдатели:

Име, презиме, фамилия
1.      Марияна Кирилова Сариева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 680 - Сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори"
2.      Йовка Иванова Илчева ЕГН присъства в предварителна проверка на 10-21 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"
3.      Радка Асенова Динкова ЕГН присъства в предварителна проверка на 10-21 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"
4.      Катя Иванова Петрова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 237 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"
5.      Катя Кръстева Колева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 337 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"
6.      Галя Колева Караиванова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 435 - Сдружение „Земеделски младежки съюз"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения