Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1159-МИ
София, 27 май 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 1 на 27 май 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, насрочени на 3 юли 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българска социалистическа партия“, издадено на 20.05.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Комунистическа партия на България“, издадено на 20.05.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 902/1997 г.
 3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Нова зора“, издадено на 20.05.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 15936/1993 г.
 4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Екогласност“, издадено на 25.05.2022 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Политически клуб „Тракия“, издадено на 20.05.2022 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-317 от 25.05.2022 г. на партия „Българска социалистическа партия“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-320 от 25.05.2022 г. на партия „Комунистическа партия на България“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-318 от 25.05.2022 г. на партия „Нова зора“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-321 от 25.05.2022 г. на партия „Политически клуб „Екогласност“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-319 от 25.05.2022 г. на партия „Политически клуб „Тракия“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
 11. Заверено копие на пълномощно изх. № ПНС-102 от 29.01.2021 г. в полза на Аглика Виденова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1012-МИ от 09.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 3 юли 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна, за кмет на община Ракитово, област Пазарджик, за кмет на кметство Нова Камена, община Тервел, област Добрич, за кмет на кметство Секулово, община Дулово, област Силистра, за кмет на кметство Бистра, община Алфатар, област Силистра, за кмет на община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч, за кмет на кметство Лиляче, община Враца, област Враца, и за кмет на кметство Попович, община Бяла, област Варна, насрочени на 3 юли 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения