Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1142-НС
София, 30 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 (10-21) от 30.09.2014 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", представлявано от Нели Генова Делгянска - председател на УС, чрез Валери Димитров Димитров, регистрирана с Решение на ЦИК № 874-НС от 6 септември 2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска - представляваща сдружението, в полза на Валери Димитров Димитров, пълномощно от представляващия сдружението Валери Димитров Димитров в полза на 176 (сто седемдесет и шест) лица - упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 10 (10-21) от 30.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", и на лицата в управителните органи на сдружението.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 171 лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Пет лица от списъка вече имат регистрация като наблюдатели и са им издадени удостоверения.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Централната избирателна комисия въз основа на извършена проверка констатира, че лицата в управителните органи на сдружението не са в управителните органи на партиите и партиите в състава на коалициите, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 171 упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1.        Живка Тодорова Нейкова
2.        Теменужка Валентинова Кръстева
3.        Надежда Здравкова Атанасова
4.        Венета Минева Петрова
5.        Свилен Петков Петков
6.        Костадин Георгиев Неделчев
7.        Виктория Веселинова Овчарова
8.        Георги Весков Георгиев
9.        Севдалина Стойчева Първова
10.   Радостина Георгиева Желязкова
11.   Николай Николов Бързински
12.   Таня Димитрова Сиракова
13.   Мима Тодорова Младенова
14.   Венера Петкова Балабанова
15.   Мария Стефанова Иванова
16.   Костадин Георгиев Иванов
17.   Диляна Тодорова Дойчева
18.   Ваня Михайлова Кирева
19.   Динко Танков Танев
20.   Живко Руменов Динев
21.   Валентин Димитров Христов
22.   Цветомир Валериев Петров
23.   Георги Стефанов Станев
24.   Антоанета Иванова Тончева
25.   Славчо Дечев Иванов
26.   Динко Живков Петров
27.   Таня Господинова Иванова
28.   Божидар Желев Ганчев
29.   Димитър Йорданов Киндилов
30.   Драгомир Людмилов Димитров
31.   Теменуга Желева Желязкова
32.   Росен Веселинов Кирков
33.   Теодора Танчева Тенева
34.   Десислав Маринов Бонев
35.   Десислава Гьонева Ленова
36.   Златомира Бонева Колева
37.   Лиляна Илчева Генова
38.   Дарина Георгиева Узунова
39.   Диана Славова Мъглова
40.   Гина Иванова Георгиева
41.   Марияна Недялкова Маркова
42.   Стефан Минков Кирев
43.   Маринела Тодорова Дочева
44.   Йорданка Тодорова Късърджикова
45.   Валя Богомилова Генчева
46.   Галя Проданова Йорданова
47.   Жени Златкова Костадинова
48.   Йовка Неделчева Неделчева
49.   Красимира Димитрова Златева
50.   Мариан Петков Петков
51.   Диана Ганчева Петрова
52.   Даниел Руменов Динев
53.   Диана Русева Семова
54.   Румяна Димитрова Делева
55.   Катя Димитрова Димитрова
56.   Добринка Стойнова Бойчева
57.   Тодор Николов Димитров
58.   Илиан Тодоров Николов
59.   Димитър Радостинов Колев
60.   Тихомир Михайлов Попов
61.   Елисавета Радева Динева
62.   Иванка Накова Георгиева
63.   Станимир Станев Тодоров
64.   Дарина Иванова Тенева
65.   Недялка Иванова Танева
66.   Галя Гошева Пенева
67.   Ива Миткова Великова
68.   Стефан Димитров Георгиев
69.   Теньо Добрев Минчев
70.   Иванка Костова Георгиева
71.   Веселина Кънчева Велева
72.   Данчо Желев Вълчев
73.   Златина Тенева Василева
74.   Недялко Димитров Колев
75.   Румяна Ангелова Проданова
76.   Венеана Ангелова Хаджиангелова-Симеонова
77.   Кина Андонова Неделчева
78.   Храбрина Димитрова Димитрова
79.   Теодора Цветанова Карастойкова
80.   Георги Сашев Георгиев
81.   Елена Минчева Василева
82.   Ваня Стоянова Желева
83.   Красимира Тодорова Георгиева
84.   Иван Динев Иванов
85.   Димитринка Илиева Тенева
86.   Десислава Минчева Иванова
87.   Недялка Петрова Недялкова
88.   Мария Нейкова Лечева
89.   Анета Петкова Ангелова
90.   Мария Стойнова Кожухарова
91.   Светлинка Петрова Генчева
92.   Христина Цветанова Крушева
93.   Донка Маринова Христова
94.   Ганка Енчева Цветкова
95.   Елеонора Денчева Иванова
96.   Златка Нанева Енева
97.   Димитър Стоянов Кушев
98.   Валентина Ангелова Тодорова
99.   Десислава Недялкова Марангозова
100.                     Даринка Вълева Колева
101.                     Николай Недялков Марангозов
102.                     Васил Динков Василев
103.                     Десислава Денкова Денева
104.                     Киро Петров Колев
105.                     Снежина Петкова Атанасова
106.                     Бонка Петрова Койчева
107.                     Тихомир Дончев Маджаров
108.                     Биляна Димитрова Димитрова
109.                     Динко Евгениев Динев
110.                     Тенко Петров Данков
111.                     Иван Иванов Танев
112.                     Филип Пенев Филипов
113.                     Даниел Георгиев Господинов
114.                     Татяна Вълева Ганева
115.                     Иван Неделчев Георгиев
116.                     Милена Динева Пенева
117.                     Галина Тихомирова Сарийска
118.                     Георги Иванов Христозов
119.                     Златина Трайкова Трайкова
120.                     Андон Андонов Иванов
121.                     Златина Миньова Михайлова
122.                     Георги Митков Колев
123.                     Асен Асенов Янков
124.                     Стефанка Желева Иванова
125.                     Иванка Добрева Рашева
126.                     Минка Господинова Бонева
127.                     Донка Пенчева Карафезиева
128.                     Таня Димова Димитрова
129.                     Христо Иванов Маринов
130.                     Радостин Иванов Георгиев
131.                     Димо Вълчев Димов
132.                     Христо Стоянов Христов
133.                     Стефан Димитров Вълев
134.                     Андрей Красимиров Андреев
135.                     Асен Ангелов Митев
136.                     Райна Иванова Иванова
137.                     Жанета Бончева Димитрова
138.                     Пепа Тенева Русева
139.                     Самоелла Сивелинова Сивчева
140.                     Жулиета Колева Тенева
141.                     Ивайло Костов Дуков
142.                     Петя Стефанова Славова
143.                     Дойчо Динев Дойчев
144.                     Димитър Тодоров Караиванов
145.                     Ваня Петева Петкова
146.                     Спаска Кънева Иванова
147.                     Димитринка Иванова Бончева
148.                     Михаил Димитров Димитров
149.                     Корнелия Динчева Генова
150.                     Маргарита Динева Енчева
151.                     Пламена Ганчева Павлова
152.                     Михаил Ангелов Михайлов
153.                     Цонка Николова Атанасова
154.                     Михаил Иванов Михайлов
155.                     Недка Стайкова Русева
156.                     Димитрина Димитрова Асъмова
157.                     Йовка Иванова Илчева
158.                     Катя Неделчева Илиева
159.                     Златка Колева Колева
160.                     Валентин Василев Панков
161.                     Пенка Бинева Славова
162.                     Йонко Пенчев Иванов
163.                     Мария Иванова Стоева
164.                     Стойчо Иванов Тонев
165.                     Недялка Павлова Вълкова
166.                     Стефан Тодоров Мадаров
167.                     Радка Асенова Динкова
168.                     Никола Тенев Господинов
169.                     Надежда Владкова Ангелова
170.                     Иван Христов Костов
171.                     Радка Кънева Пейкова

Отказва да регистрира като наблюдатели:

Име, презиме, фамилия
1. Росица Бонева Колева Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 131 / Сдружение „Активно общество"
2. Станислав Николаев Стоянов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 134 / Сдружение „Активно общество"
3. Петко Георгиев Георгиев Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 436 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"
4. Даниел Красимиров Костов Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 426 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"
5. Александра Стоянова Янкова Вече има регистрация като наблюдател за този ЕГН: № 410 / Сдружение „Земеделски младежки съюз"

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения