Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1137-МИ
София, 19 септември 2019 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели със служебно заличени, непълни или т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия с писма вх. № МИ-06-221\1 от 24.08.2019 г. от община Доспат, област Смолян, с вх. № МИ-06-269 от 09.09.2019 г. от община Аксаково, област Варна, с вх. № МИ-06-304 от 13.09.2019 г. от община Аврен, област Варна, са поставени за разглеждане в комисията, свързани с гласуването на избиратели с т.нар. „сгрешени адреси“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

При произведени предходни избори пред Централната избирателна комисия многократно са поставяни въпроси, свързани с гласуването на избиратели с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, на основание Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, адреси извън Националния класификатор на настоящите и постоянни адреси в Република България.

В тази връзка Централната избирателна комисия със свои решения  № 369-ЕП от 14.05.2014 г., Решение № 1031-НС от 22.09.2014 г., Решение № 2738-МИ/НР от 22.10.2015г., Решение № 3829-ПВР/НР от 21.10.2016 г., Решение № 3860-ПВР/НР от 26.10.2016 г., Решение № 3865-ПВР/НР от 27.10.2016 г., Решение № 3869-ПВР/НР от 28.10.2016 г., Решение № 4331-НС от 20.02.2017 г., Решение № 259-ЕП от 07.05 2019 г., е приела че избирателите следва да бъдат вписани в избирателните списъци на ръка от общинските администрации преди предаването им на секционните избирателни комисии след последното отпечатано име в избирателния списък.

Предвид изложеното и с оглед осигуряване на възможността за упражняване на правото на глас всички избиратели, на които адресите са непълни или са с т. нар. „сгрешени адреси“ или със служебно заличени адреси в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 396 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общинските администрации да впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели, които са с непълни адреси или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Вписването се извършва преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

В случай, че посочените избиратели не фигурират в избирателния списък, се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък (под черта), след което се допускат да гласуват.

Вписванията в изборния ден се извършват, само ако лицата имат избирателни права, като се допускат да гласуват след попълване на декларация – Приложение № 81-МИ.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения