Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1124-НС
София, 11 март 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване на Деян Петев Петков и Христинка Илийчева Иванова за народни представители в Петнадесети изборен район – Плевенски, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-3 от 10.03.2022 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 09.03.2022 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Венцислав Иванов Петков от Петнадесети изборен район – Плевенски, издигнат от партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

С Решение № 1037-НС от 14.12.2021 г. Централната избирателна комисия е обявила следващия в листата под № 4 Деян Петев Петков за народен представител за времето, през което Радостин Петев Василев изпълнява функциите на министър.

С Решение № 1106-НС от 17.02.2022 г. въз основа на постъпило заявление Централната избирателна комисия е взела решение да не обявява Димчо Иванов Дешев под № 5 в листата за избран за народен представител.

Централната избирателна комисия в изпълнение на чл. 302 ИК и съобразявайки Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България приема, че на овакантения постоянен мандат на Венцислав Иванов Петков следва да бъде обявен следващият в листата, а на мястото на избрания за министър Радостин Петев Василев, за времето, през което изпълнява функциите на министър, следва да бъде обявена Христинка Илийчева Иванова под № 6 в листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в Петнадесети изборен район – Плевенски.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 247, т. 6 и чл. 302, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 8 от 16 май 1993 г. по к.д. № 5/1993 на Конституционния съд на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за народен представител в 47-то Народно събрание от Петнадесети изборен район – Плевенски, Деян Петев Петков, ЕГН … , от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

ОБЯВЯВА за народен представител от Петнадесети изборен район – Плевенски, Христинка Илийчева Иванова, ЕГН … , под № 6 от листата на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, на мястото на Радостин Петев Василев за времето, през което Радостин Петев Василев изпълнява функциите на министър.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения