Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1117-ПВР/МИ
София, 7 октомври 2011 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 1068-ПВР/МИ от 05.10.2011 г. на ЦИК относно фабричното сгъване на бюлетините в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид технологичните възможности на изпълнителите на отпечатване на бюлетините за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. се налага промяна в Решение № 1068-ПВР/МИ от 5 октомври 2011 г. на ЦИК, като предвиденото фабрично биговане и прихлупване на бюлетините бъдат заменени с фабрично сгъване на бюлетините

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 16 и чл. 180, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ИЗМЕНЯ т. 1 на Решение № 1068-ПВР/МИ от 05.10.2011 г. на ЦИК, както следва:

При производството на бюлетините за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката и на бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.:

- бюлетините с дължина до 25 см. не се сгъват;

- бюлетините с дължина от 25 см до 50 см се сгъват на една гънка по широчината на бюлетината, така че бюлетината да е сгъната на две равни части;

- бюлетините с дължина над 50 см се сгъват на две успоредни гънки по широчината на бюлетината на равни разстояния една от друга, така че бюлетината да е сгъната на четири равни части;

- така сгънатите бюлетини се слепват в кочан по 50 броя откъм външната гънка; лепилният слой следва да заема до половината от широчината на сгънатата бюлетина и да е върху средната част на гънката.

2. ОТМЕНЯ т. 2 и 3 на Решение № 1068-ПВР/МИ от 05.10.2011 г. на ЦИК.

3. Точка 4 на Решение № 1068-ПВР/МИ от 05.10.2011 г. на ЦИК става точка 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения