Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1106-МИ
София, 16.09.2019

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-303 от 13.09.2019 г. от секретаря на община Костинброд, за промяна в състава на ОИК – Костинброд, Софийска област. Предлага се на мястото на назначената с Решение № 662-МИ от 23 август 2019 г. Сашка Никодимова Александрова-Петрова – член на ОИК – Костинброд, да бъде назначена Мая Николова Стефчева.

Към предложението са приложени: заявление от Сашка Никодимова Александрова-Петрова  за освобождаването й като член на ОИК – Костинброд по здравословни причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мая Николова Стефчева и предложение от Игнат Гюров Гюров, упълномощен представител на коалиция „БСП за България“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Костинброд, Софийска област, Сашка Никодимова Александрова-Петрова, ЕГН …. и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Костинброд, Софийска област, Мая Николова Стефчева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1860-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на партия „ГЕРБ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1859-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 септември 2020 г

  • № 1858-МИ / 10.08.2020

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в новите избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • всички решения