Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1096-НС
София, 27 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП” ЕООД, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 26.09.2014 г. от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, представлявано от Елена Дариева Мускова, за регистрация като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 35-НС от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20140924162913 от 24.09.2014 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 320 анкетьори и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на социологическото проучване в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване" АД с вх. № 6 от 26.09.2014 г. установява, че 315 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители. От списъка с предложените лица за три от тях е установено, че са регистрирани като анкетьори други социологически агенции, а за две - че са регистрирани като наблюдатели.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1-3 от Изборния кодекс и Решение № 904-НС от 11 септември  2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, с ЕИК 202758946, като агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 315 упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация като анкетьори, предложени от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, на лицата:

1. Красимира Маринова Христова Има регистрация като анкетьор от „Галъп интернешънъл" АД
2. Ганчо Недялков Христов Има регистрация като анкетьор от „Сова 5" АД
3. Иван Трифонов Дуков Има регистрация като анкетьор от „Галъп интернешънъл" АД
4. Мая Петрова Димова Има регистрация като
 наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция"
5. Даниела Цветанова Найденова Има регистрация като наблюдател от сдружение „Институт за социална интеграция"

„ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП" ЕООД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения