Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1095-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 733-ПВР/МИ от 9 септември 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 733-ПВР/МИ от 9 септември 2011 г. за назначаване на члена на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, както следва: фамилното име на члена на ОИК Жана Ангелова Малинова е изписано грешно „Маринова" вместо „МАЛИНОВА".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 733-ПВР/МИ от 9 септември 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Жана Ангелова Малинова да се чете „МАЛИНОВА" вместо „Маринова", и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 01.09.2011 г..


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения