Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1095-ПВР/МИ
София, 6 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 733-ПВР/МИ от 9 септември 2011 г. на ЦИК

При извършена проверка се установи допусната техническа грешка в Решение № 733-ПВР/МИ от 9 септември 2011 г. за назначаване на члена на ОИК в община Бяла Слатина, област Враца, както следва: фамилното име на члена на ОИК Жана Ангелова Малинова е изписано грешно „Маринова" вместо „МАЛИНОВА".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка, допусната в Решение № 733-ПВР/МИ от 9 септември 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Жана Ангелова Малинова да се чете „МАЛИНОВА" вместо „Маринова", и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 01.09.2011 г..


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения