Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1081-МИ
София, 21 януари 2022 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Постъпило е заявление от коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, подписано от Марияна Иванова, упълномощена от Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалицията, заведено под № 1 на 21 януари 2022 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, и за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение Да България“, издадено на 20.01.2022 г. от СГС –ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България“, издадено на 20.01.2021 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав по ф.д. № 6019/2004 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Зелено движение“, издадено на 20.01.2022 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав по ф.д. № 622/2008 г.
 4. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-47 от 20.01.2022 г. на партия „Движение Да България“ за внесен от партията финансов отчет за 2018, 2019 и 2020 г.
 5. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-48 от 21.01.2022 г. на партия „Демократи за силна България“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 6. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-49 от 21.01.2022 г. на партия „Зелено движение“ за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 7. Заверено копие от пълномощно в полза на Марияна Иванова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 965-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори за кмет на кметство Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик, за кмет на кметство Чернооки, община Крумовград, област Кърджали, за кмет на кметство Смирненски, община Ветово, област Русе, за кмет на кметство Илийно, община Омуртаг, област Търговище, за кмет на кметство Ясеновец, община Разград, област Разград, за кмет на кметство Езеро, община Нова Загора, област Сливен, за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Драгомъж, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас, за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен, за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен, за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград, за кмет на кметство Лесново, община Елин Пелин, Софийска област, и за кмет на кметство Величково, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочени на 27 февруари 2022 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Зам.-председател: Емил Войнов

Зам.-председател: Димитър Димитров


ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения