Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 107-МИ
София, 22 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от коалиция „Ние, Гражданите“, подписано от Светозар Стоянов Съев – представляващ коалицията, заведено под № 3 на 22 май 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Коалиция „Ние, Гражданите“.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС-ФО, VІ-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“, издадено на 14.05.2021 г. от СГС-ТО, VІ-11 състав, по ф.д. № 13/2018 г.

3. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-666 от 19.05.2021 г. на партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ за внесен от партията финансов отчет за 2018, 2019 и 2020 г.

4. Заверено копие от удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-670 от 19.05.2021 г. на партия „КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2018, 2019 и 2020 г.

8. Пълномощно в полза на Нина Захариева Гергова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1027-МИ от 10.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в частичните избори за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: Коалиция Ние, Гражданите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения