Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1068-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  фабрично сгъване на бюлетината в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 16, чл. 33, ал. 1, т. 8, чл. 180, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Бюлетините в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове се биговат фабрично, както следва:
- по дължината на бюлетините в средата се нанася фабрично една гънка, която разделя бюлетината на две равни части;
- по ширината на бюлетините се нанасят толкова гънки (бигове), че дължината на сгъната бюлетина да бъде не повече от 20 см и не по-малко от дължината на разположените върху гърба на бюлетината надписи и двете квадратчета за печата на СИК.
2. Бюлетините за гласуване за кметове на общини и кметства да бъдат биговани така, че да позволяват прихлупване на бюлетината.
3. Биговането се извършва откъм лицевата част на бюлетината, така че при сгъната бюлетина наименованията и номерата на кандидатските листи да остават от вътрешната страна, а мястото за полагане на печатите от СИК на гърба на бюлетината да остава видимо при сгъната бюлетина.
4. При техническа невъзможност за подреждане на бюлетините на кочани от по 50 бюлетини, съгласно Приложение № 79 от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и приложения № 94, 95 и 96 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове, се допуска кочаните да бъдат с не по-малко от 5 бюлетини.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения