Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1049-МИ
София, 4 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Костадин Петров Катин, упълномощен представител на „Синята коалиция”, против решение № 94 от 01.10.2011 г. на ОИК – Кочериново, област Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № М-296 от 01.10.2011 г. Костадин Петров Катин, представител на ПП „Съюз на демократичните сили" в „Синята коалиция", против решение № 94 от 01.10.2011 г. на ОИК - Кочериново, област Кюстендил. Към преписката е постъпило и писмо от ОИК - Кочериново, област Кюстендил, с което комисията уведомява, че са изпълнени всички указания, които ЦИК е посочила в Решение № 967-МИ от 28.09.2011 г., с което е отменила решение № 91 от 22.09.2011 г. на ОИК - Кочериново, област Кюстендил, постановено по жалба на Костадин Катин.
Общинската избирателна комисия - Кочериново, твърди, че е заменила трима от членовете на ДСБ с членове от СДС. Твърди, че към представените документи от община Кочериново няма представено писмено възражение от която и да е политическа партия, коалиция от партии, както и от техни представители. Поради това ОИК - Кочериново, счита, че при проведените консултации не са налице условията на чл. 34, ал. 10 от ИК.
Жалбата е подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.
Централната избирателна комисия счита, че действително ОИК - Кочериново, област Кюстендил, е изпълнила дадените указания и е съобразила всички изисквания на Изборния кодекс за назначаване на секционните избирателни комисии.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 34, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № М-296 от 01.10.2011 г. Костадин Петров Катин, представител на ПП „Съюз на демократичните сили" в „Синята коалиция", против решение № 94 от 01.10.2011 г. на ОИК - Кочериново, област Кюстендил.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения