Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1036-НС
София, 14 декември 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване на Александра Валентинова Корчева за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в 47-то Народно събрание

С писмо вх. № НС-02-115 от 14.12.2021 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 13 декември 2021 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Калина Бориславова Константинова от Двадесет и пети изборен район – София, издигната от коалиция „Продължаваме Промяната“, е избран за заместник-министър председател по ефективно управление на Република България.

Съгласно чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България народен представител, избран за министър, прекъсва пълномощията си за времето, през което е министър, като се замества по съответния ред.

На основание чл. 302, ал. 2 ИК следва да бъде обявена Александра Валентинова Корчева под № 6 от листата на коалиция „Продължаваме промяната“ за народен представител на мястото на Калина Бориславова Константинова за времето, през което същата изпълнява функциите на министър.

При възстановяване пълномощията на народен представител, избран за министър, се прекратяват пълномощията на обявения за избран с това решение народен представител.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с чл. 68, ал. 2 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, Александра Валентинова Корчева с ЕГН …, под № 6 от листата на коалиция „Продължаваме промяната“, на мястото на Калина Бориславова Константинова за времето, през което Калина Бориславова Константинова изпълнява функциите на министър.

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения