Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1028-МИ
София, 9 декември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-359 от 03.12.2021 г. от упълномощения представител на ПП ГЕРБ Росица Рускова, за промени в състава на ОИК – Ракитово. Предлага се на мястото на Ангел Кирилов Русков, Денис Димитров Клашнов и Виктория Цанкова Кердакова – членове на ОИК, да бъдат назначени Ангел Георгиев Даскалов, Росица Ангелова Рускова и Жулиета Тенчева Георгиева.

Към предложението са приложени: заявления от Ангел Кирилов Русков, Денис Димитров Клашнов и Виктория Цанкова Кердакова за освобождаването им като членове на ОИК – Ракитово; декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Ангел Георгиев Даскалов, Росица Ангелова Рускова и Жулиета Тенчева Георгиева; 2 пълномощни.

В Централната избиратлена комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-359\1 от 08.12.2021 г. от упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ за промени в състава на ОИК – Ракитово. Към писмото е приложена молба от Вилма Евтимова Кейбашиева за освобождаването й като член на ОИК по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Ангел Кирилов Русков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Денис Димитров Клашнов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Виктория Цанкова Кердакова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Вилма Евтимова Кейбашиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Ангел Георгиев Даскалов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Росица Ангелова Рускова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Жулиета Пенчева Георгиева, ЕГН ....

На назначените членове на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЙГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения