Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1018-МИ
София, 9 септември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-53 от 09.09.2019 г. от Георги Икономов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ в община Банско, за промяна в състава на ОИК – Банско, област Благоевград. Предлага се на мястото на назначената с Решение № 658-МИ от 22 август 2019 г. Райна Иванова Филипова – член на ОИК – Банско, да бъде назначена Магдалена Атанасова Цонева.

Към предложението са приложени: молба от Райна Иванова Филипова за освобождаването й като член на ОИК –Банско; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Магдалена Атанасова Цонева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Банско, област Благоевград, Райна Иванова Филипова, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Банско, област Благоевград, Магдалена Атанасова Цонева, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения