Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1018-ПВР/МИ
София, 1 октомври 2011 г.

ОТНОСНО:  изменение на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. на ЦИК

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. на ЦИК, както следва: текстът в раздел І „Застъпници", т. 1, придобива следното съдържание: „Всеки кандидат може да има застъпници, които го подпомагат и представляват неговите интереси пред държавните органи, обществените организации и избирателните комисии. Застъпниците трябва да са български граждани и да са навършили 18 години към изборния ден включително".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения