Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1011-ПВР/МИ
София, 30 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  изменение на Методическите указания, част І за ОИК, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК

При служебна проверка на Методическите указания, част І, Централната избирателна комисия констатира необходимост от изменение на Методическите указания, част І, в раздел ІІ „Общински избирателни комисии".
На основание чл. 26, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема следната промяна в Методическите указания, част І за ОИК, раздел ІІ „Общински избирателни комисии", в т. 11, пето тире, изречение последно, изразът „чрез кмета на общината" се заличава и изречението добива следната редакция: „Заместването се извършва по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии с решение на ОИК".


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения