Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
София, 8 април 2019 г.

ОТНОСНО: заявления с искане за необявяване за народни представители от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София

С писмо вх. № НС-02-5 от 05.04.2019 г. на ЦИК е получено заверено копие от препис на решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България, прието на 5 април 2019 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Данаил Димитров Кирилов от Двадесет и трети изборен район – София, издигнат от партия „ГЕРБ“, е избран за министър на правосъдието.

Преди произнасянето на Централната избирателна комисия с решение за обявяване на народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София, в ЦИК са постъпили следните заявления:

Заявление с вх. № ЕП-10-18/08.04.2019 г. от Емануела Здравкова Спасова, следващият кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София, в произведените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители под № 10 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б, с което заявява и декларира, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София.

Заявление с вх. № ЕП-10-20/08.04.2019 г. от Зорница Димитрова Русинова, следващият кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София, в произведените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители под № 11 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б, с което заявява и декларира, че не желае да бъде обявена за избрана за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София.

Заявление с вх. № ЕП-10-19/08.04.2019 г. от Кръстьо Стоянов Кривов, следващият кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София, в произведените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители под № 12 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б, с което заявява и декларира, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София.

Заявление с вх. № ЕП-10-21/08.04.2019 г. от Пламен Огнянов Църноречки, следващият кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София, в произведените на 26 март 2017 г.  избори за народни представители под № 13 в обявения съгласно Решение № 4685-НС от 31 март 2017 г. списък Б, с което заявява и декларира, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София.

Във връзка с постъпило писмо на Председателя на Народното събрание и взетото от 5 април 2019 г. решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България, прието на 5 април 2019 г., с което на основание чл. 84, т. 6 и чл. 108 от Конституцията на Република България народният представител Данаил Димитров Кирилов от Двадесет и трети изборен район – София, издигнат от партия „ГЕРБ“, е избран за министър на правосъдието за ЦИК възниква задължението да обяви за народен представител следващия кандидат в листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София.

Централната избирателна комисия приема, че гореописаните заявления, с които лицата заявяват и декларират, че не желаят да бъдат обявявани за народни представители от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София, по своята същност представляват искания от лицата да не бъдат обявявани за народни представители. Следва срещу имената на лицата в списък Б да се отбележи решението на ЦИК за необявяването им за народни представители.

С оглед гореизложеното подалите заявления лица не следва да бъдат обявени за народни представители от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София, по реда на чл. 302, ал. 2 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с прилагането на чл. 302, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за народни представители Емануела Здравкова Спасова, ЕГН ………., Зорница Димитрова Русинова, ЕГН ………., Кръстьо Стоянов Кривов, ЕГН ………., Пламен Огнянов Църноречки, ЕГН ………., от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и трети изборен район – София.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения