СПРАВКА

относно получената информация за единна номерация на СИК и брой на избирателите за частичните избори за кметове на кметства на 20 май 2018 г.

Населено място № на секция Брой избиратели
Кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково 263400129  
Кметство Лясково, община Добричка, област Добрич 081500033 276
Кметство Мост, община Кърджали, област Кърджали 091600097
091600132
257
400
Община Макреш, област Видин 052500001
052500002
052500003
052500004
052500005
052500006
052500007
358
35
38
77
180
394
116
Кметство Семчиново, община Септември, област Пазарджик 132900027
132900028
807
823
Кметство Галиче, община Бяла Слатина, област Враца 060800025
060800026
060800027
300
732
502
Кметство Маломир, община Върбица, област Шумен 271000012 431
Кметство Миланово, община Велики Преслав, област Шумен 272300015 653
Кметство Беден, община Девин, област Смолян 210900010 359
Община Лозница, област Разград 171700001
171700002
171700003
171700004
171700005
171700006
171700007
171700008
171700009
171700010
171700011
171700012
171700013
171700014
171700015
171700016
171700017
171700018
171700019
171700020
669
829
328
314
430
111
771
562
680
612
233
145
454
789
329
504
130
307
19
14

Календар

Решения

  • № 5107-НС / 19.07.2018

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Русе, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. и от националния референдум на 27 януари 2013 г.

  • № 5106-ПВР/НР / 19.07.2018

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в новата административна сграда на община Велинград, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум през 2016 г.

  • № 5105 / 17.07.2018

    относно: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки (за сметка на лицензиран застраховател) за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), служители от администрацията на ЦИК, придружаващите ги лица при служебните пътувания в страната и чужбина, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията – хотелски резервации, настаняване и трансфер“

  • всички решения