Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Централната избирателна комисия организира пресцентър, който се намира на пл. „Княз Александър І“, официален вход, източно крило, откъм паркинга встрани от Националната художествена  галерия.

Акредитация
Акредитация за Пресцентъра  на ЦИК получават представители на средствата за масово осведомяване (медии), заявили желание да отразяват изборния ден от ЦИК.

Всички представители на медии, които желаят да се акредитират за Пресцентъра трябва да изпратят заявление за акредитация, към което прилагат списък с трите имена и длъжността на лицата от техните екипи, съгласно Приложение 1.

Заявлението за акредитация се подава по електронен път на e-mail: [email protected]

Препоръчителният краен срок за изпращане на заявленията за акредитация е 26 март (петък) 2021 г.

Получаване на акредитация
Предоставянето на готовите пропуски ще бъде уточнено допълнително със съобщение до медиите от  г-жа Силвия Симова, моб: 0884-154-103.

Пропуските ще се получават лично след представяне на документ за самоличност (лична карта). В случай, че един представител е упълномощен да получи пропуските на всички акредитирани от съответната медия лица, следва да представи писмо (пълномощно), подписано от ръководителя/директора на медията.

На 4 април 2021 г. представителите на медиите ще бъдат допускани в ЦИК след представяне на документ за самоличност и пропуск.

Организация на пространството в пресцентър ЦИК
Във връзка със спазване на противоепидемиологичните мерки припомняме, че брифингите в изборните дни ще продължат да се предават на живо през фейсбук страницата на ЦИК.

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения