пореден номер сигнатура подател предмет/ описание резултат/становище
1 Т-1-1 Член на СИК в гр. Бурса, Турция.  Образувани са големи опашки от гласоподаватели. В секцията се допускат само по 20 лица. Дадени са указания по телефон.
2 С-2-1 Ваня Димитрова - получен сигнал по елекронната поща. В сайта на "MOSOKO – NET"  се излъчва агитация на ПП ГЕРБ във фейсбук. Съгласно § 1, т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
3 С-3-1 Жеко Костадинов Жеков - гр. Балчик. При гласуване от избирател в СИК  застъпник е погледнал в кабината за гласуване - нарушена е тайната на вота. Изпратено по компетентност на РИК - Добрич.
4 С-4-1 Георги Стефанов- гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“. Агитация в изборния ден за ПП БСП / гр. Бургас, в близост до супермаркет „Била“ се води агитация на 25.03. 2017 г. и 26.03.2017 г. Изпратено по компетентност на РИК - Бургас.
5 С-5-2 Силвия Тодорова, по електронна поща. Относно наличието на платена публикация във фейсбук. Съгласно § 1 , т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
6 С-6-1 Антоанета Николова - член на СИК, район "Оборище", гр. София. Нарушено право на вот  в гр. София, като персоналът на смяна по график в УМБАЛ „Царица Йоанна“ не е  допуснат да упражни правото си на глас. Дадени са указания по телефон.
7 Ж-7-3 Илиян Любомиров Иванов - гр. Измир, Турция, СИК № 325900309. Попълване на декларации извън изборната секция. Говори се на турски език в секцията. Дадени са указания по телефона. Осъществена връзка  с г-н Стоев от МВнР с указания да бъде извършена проверка по случая, след което да бъде уведомена ЦИК.
8 С-8-3 Мая Димчева,  гр. Варна, болница "Св. Марина". Недопускане да гласува на място в болницата. Дадени са указания по телефона. Осъществена връзка  с РИК с указания за предприемане на действия по компетентност след проверка на сигнала.
9 С-9-2 М. Илиева, по електронна поща. В репортаж по Нова ТВ лицето Ив.Ласкин агитира в полза на БСП. Докладвано. За сведение.
10 С-10-3 Регина Кавълджиева, гр. Варна, СИК № 139-ОУ-В. Друмев. Недопускане да гласува в СИК при наличие на удостоверение. Докладвано. За сведение.
11 С-11-1 Асоциация прозрачност без граници. Нарушение в СИК – 206 в село Буковлък, представител на ПП придружава избирателите и влиза с тях и в стаята за гласуване. Съгласно § 1 , т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
12 С-12-1 Анелия Живкова Георгиева, гр. Плевен. На сайта на БТВ  е публикувана информация във връзка с изборния резултат още в 8:20 часа сутринта. Препратено по компетентност на РИК – Плевен, за проверка и отговор до ЦИК. Решение № 167-НС от 26.03.2017 г.
13 С-13-2 Т.Райкова, гр. Лондон, Великобритания. Грешен адрес на изборната секция в Сърбитон, Лондон, на страницата на посолството на РБ в Лондон. Докладвано за сведение.
14 С-14-2 Г. Братанов, гр.Бурса, Турция. В СИК 325300303 е установено говорене на чужд език.   Докладвано за сведение.
15 Ж-15-2 КП "РБ - Глас народен", 6-ти МИР , гр. Враца. В СИК 10 член на РИК е дал указания да не се допускат застъпници и представители на на КП "РБ-Глас народен". Препратено по компетентност на РИК - Враца, за проверка и отговор до ЦИК. Решение № 266-НС от 26.03.2017 г. на РИК - Враца.
15а Ж-15-2-1 КП "РБ - Глас народен" 6-ти МИР Враца. В СИК 10 член на РИК е дал указания да не се допускат застъпници и предсатвители на на КП"РБ-Глас народен". Препратено по компетентност на РИК - Враца, за проверка и отговор до ЦИК. Решение № 266-НС от 26.03.2017 г. на РИК - Враца.
16 С-16-3 Борис Аспарухов Относно агитация в изборния ден от В. Марешки. Докладвано. За сведение.
17 С-17-2 Цветан Лозанов, гр. Видин. В СИК- 43 Видин не му разрешават да гласува - безпричинно зачеркнат в списъците. Изпратено по компетентност на РИК – Видин за проверка и отговор.
18 С-18-3 Борислав Канчелов.  Относно допуснато нарушение от в-к "24 часа" на чл. 205 от Изборния кодекс. Решение на ЦИК № 4644-НС/26.03.2017 г.
19 С-19-1 Фахри Ватанцевер, застъпник извън страната (Турция, гр. Истанбул). Относно бавно гласуване в секциите в Авджълар и Есенюрт, оплакване срещу решение на СИК за попълване на декларация (Приложение № 22) пред членове на СИК.   Докладвано за сведение.
20 С-20-3 Кремена Апостолова Относно установено нарушение за наличието на рекламен клип на ПП "ГЕРБ" , качен в You Tube. Докладвано за сведение.
21 С-21-3 Христо Узунов, СИК 234610051. В 7.30 ч. СИК 234610051 все още не е отворена Докладвано за сведение.
22 С-22-3 Богдан Томов Карчев Относно допуснато говорене на турски език в СИК. Секцията не е посочена и сигналът е оставен за сведение.
23 Ж-23-1 Георги Ивов Кирилов, представител на КП „БСП за България“. Нарушения в РИК- гр. Силистра, 20 МИР, от страна на председателката Тодорова. Докладвано за сведение.
24 С-24-2 Н. Димитрова, гр. Варна. Лицето е с адресна регистрация в гр. Варна, настоящ адрес в гр. Карлово. РИК  са отговорили, че е възможно да гласува във Варна, а в СИК - че не е възможно. Дадени  са указания по телефона.
25 С-25-3 Тоника Великова. Нарушение от в-к "24 часа" - обявяване на междинни резултати. Решение на ЦИК № 4644-НС/26.03.2017 г.
26 С-26-2 И. Драгомиров, гр. Перник. В сайта на информационен блок БЛИЦ са посочени междинни резултати относно провежданите избори.  Решение на ЦИК № 4647-НС/26.03.2017 г.
27 Ж-27-2 Г. Кирилов КП "БСП за България",  гр. Силистра. Жалба до ВАС срешу Решение №4598-НС от 23.03.17. на ЦИК. Преписката е окомплектона и  администрирана във ВАС.
28 С-28-1 РИК- Плевен На сайта на БТВ  е публикувана информация във връзка с изборния резултат. Изпратено по компетентност на РИК Плевен.
29 Ж-29-2 Г. Братанов, гр. Бурса, Р.Турция. В СИК 325900306 е разгледана жалба на Ст. Петров за говорене на чужд език. СИК се е съобразила с жалбата.  Докладвано за сведение.
30 Ж-30-1 Борислав Чалъков – гр. Сливен. В СИК – 181 в район "Приморски", кв. "Виница", гр. Варна, председателят на комисията не изпълнява задълженията си в пълен обем. Изпратено по компетентност на РИК Варна. Дадени указания с писмо от № НС-15-313/26.03.2017 г.
31 С-31-2 Д. Василева с. Алтимир, обл. Враца. Каква е давността на подаваните заявления за гласуване по настоящ адрес - отказват право на глас, след като е гласувала на предишните избори. Отговорено по телефона.
32 С-32-2 Леман Хасан, представлявещ ПП ДОСТ. Нарушение на изборния процес във връзка с провеждана предизборна агитация. Изпратено по компетентност на РИК 17.
33 Ж-33-3 Пламен Кесов, по електронната поща. Относно допуснати нарушения за  говорене на чужд език в СИК. Докладвано за сведение.
34 С-34-3 Стойко Иванов Паров, гр. Пловдив. Относно предложение за предварително попълване на декларациите за гласуване в чужбина, като само името се попълва пред членовете на СИК. Докладвано за сведение.
35 С-35-1 Валентин Петков - упълномощен представител на "БСП за България". Жалба срещу решение № 387-НС - Перник от 24.03.2017 г. За сведение.
36 Ж-36-3 Стефан Божидаров Манов Относно допуснато нарушение в сайта на  в. "Дневник", във връзка с обявяване на междинни резултати от изборите за народни представители Решение № 4660-НС от 26.03.2017. г. на ЦИК.
37 С-37-2 М. Минков, гр. София. Относно проведено разясняването на начина на гласуване. След разговор по телефона е изказана благодарност.
38 С-38-2 Т. Пешева София, ж.к. "Слатина". Относно предизборна агитация в изборния ден. Срещу РИК с №№ 60, 62, 63 има транспарант на политически партии. Изпратено по компетентнoст на РИК 24.
39 С-39-3 Татяна Троева Относно допуснато нарушение в СИК - липсват списък на адресите и на телефоните за връзка.  Дадени указания по телефона на общинската администрация.
40 С-40-1 Хари Савов Хараламбов - кандидат за народен представител от листата на КП „БСП за България“. Допуснато нарушение от  СИК, свързано с  ненадлежно конституиран състав. Докладвано за сведение.
41 Ж-41-1 Станимир Цаков- председател на СИК № 325900303. Принудително нахлуване в изборната секция от избиратели и от турска телевизия. Изборният процес в СИК № 325900303 е възстановен.
42 С-42-2 В. Велчев - Федерална Република Германия. В гр. Нюрнберг, ФРГ, живеят 5000 българи, най-близката СИК е в гр. Мюнхен, ФРГ. Предлага съдействие за следващи избори. Докладвано, за сведение на ЦИК.
43 Ж-43-3 Евгения Ангелова, гр. Хасково. В електронната страница  на PIK.bg e  поместен банер на кандидат за народен представител. Докладвано за сведение.
44 Ж-44-3 Бирол Джемалетин Ибрям, гр. Гебзе, Република Турция. Бавно протичане на изборния процес поради факта, че декларациите трябва да се попълват пред СИК. Докладвано за сведение.
45 С-45-3 Емил Костадинов Захариев, "Институт за социална интеграция". В секция № 37 в ПГГЕ, гр. Провдив, са описани и посочени несъществуващи адреси. По компентност на РИК - Пловдив, с указания за проверка и отговор.
46 С-46-3 Виктория Арнаудова - гр. Виена, Австрия. Недопуснати за гласуване избиратели в СИК с предварително попълнени декларации. Докладвано за сведение.
47 Ж-47-3 Женя Велинова председател на секция 325900305. Извършване на агитация в полза на ПП ДОСТ и говорене на турски език. Докладвано, СИК работи при нормална обстановка.
48 С-48-3 Милен Илиев Минков, гр. София, ж.к. "Васил Левски". Майката на г-н Минков, не е допусната да гласува в СИК в с. Полски Градец, при наличие на постоянен адрес. Получени указания по телефона.
49 С-49-3 Николай Бербенлиев Предизборна агитация от ПП ГЕРБ в сайт за запознанства elmaz.com. Докладвано за сведение.
50 С-50-3 Йордан Генчев В СИК в ДЗС-Русе е отказано на съпруата му да гласува, въпреки че има временна регистрация. Дадени разяснения по телефона.
51 С-51-3 Илиян Иванов, Република Турция. В СИК 325900309 не е поставено българско знаме и се говори на турски език. Докладвано за сведение.
52 Ж-52-3 Корнелия Петрова Нинова, БСП "Лява България". Относно  публикувани банери на ПП ГЕРБ и ПП Воля на страницата на БТА. Докладвано, за сведение на ЦИК
53 С-53-3 Н.Панчева. Сменено нахождение на мястото на гласуване. На какъв принцип става разпределението? Изготвен и изпратен отговор по електронна поща.
54 С-54-3 Ст. Давичонов - Република Турция. Говори се на турски език в гр. Маниса, Република Турция. Докладвано за сведение.
55 С-55-3 Секретар на СИК 325900306. Пред СИК 325900306 се раздават попълнени декларации на гласоподавателите.  Докладвано за сведение.
56 С-56-2 М. Минков гр.София Не знае къде е адресната регистрация на майка му и къде да гласува тя. Отговор по телефона.
57 Ж-57-2 Исмаил Ибрахим, застъпник на ДОСТ. В СИК 325900306 декларациите по чл. 33, ал. 2 се попълват от всеки гласоподавател лично. Докладвано за сведение.
58 Ж-58-2 Национален синдикат ва пенсионерите и инвалидите. Предметът на жалбата е неустановен, същата не може да се разчете. Докладвано за сведение.
59 С-59-1 Елка Христова Оливерова, Велико Търново. Лицето не е допуснато до работа в секция № 11. След подаване на оплакване до РИК и проведено гласуване отново не е допусната.  Решение на ЦИК № 4643-НС от 26.03.2017 г.
60 С-60-1 Чрез Министерство на вътрешните работи, от Веселин Иванов - Гърция. Сигнал за попълване на декларации за гласуване от турски граждани /два автобуса/. Твърди се, че са организирани от Ердоган. Докладвано в заседание, извършена проверка, не е установено нарушение.
61 С-61-1 Галя Нанева, София, кв. "Изток".  Разминаване на информация относно място за гласуване. В интернет е посочена 23 секция, но не е открита в списъците. Отговор по телефона.
62 С-62-1 Симеон Йосифов, гр. София. Агитация за гласуване за ПП „Реформаторски блок“ в социалните мрежи. Съгласно § 1 , т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
63 Ж-63-2 ГС на БС, гр.  Пловдив. Представители на ПП ГЕРБ, легитимирали се с копие от пълномощно, са допуснати да присъстват в РИК 16 Пловдив. За сведение. Дадени указания.
64 С-64-1 Иванка Паунова, гр. Вършец. Бюлетината е само с 10 номера,  без партия ГЕРБ. Изпратено по компетентност на РИК -Монтана. След проверка не е установено нарушение на СИК.
65 С-65-2 Ив. Дамянов Родос - Република Гърция. СИК и кметството в Родос сутринта не са отворени. Не е открита секция, тъй като са подадени само 6 бр. заявления.
66 Ж-66-1 Стефан Михайлов Петров в качеството му на наблюдател от страна на "Обединени патриоти", НФСБ, Атака и ВМРО. В секция № 325900305 са извършени следните нарушения: предизборна агитация пред помещението на секцията; присъстват повече от трима гласоподаватели в помещението на СИК; член на СИК говори на език различен от български; огласяват се лични данни; членовете на СИК не оказват съдействие на гласоподавателите. Докладвано, изборния процес в СИК  № 325900305 е възстановен.
67 С-67-3 ПП "ДОСТ" Общински съветник от ДПС агитира пред секция № 9 в гр. Кричим. По компетентност на РИК 17, обл. Пловдив.
68 С-68-3 Георги Нанков Георгиев, гр. София. В интернет сайтовете mobile.bg, olx.bg, Pazar.bg има агитация за ПП "ГЕРБ". Направена проверка в сайтовете. Не е открита агитация. За сведение.
69 С-69-2 Н. Белалов - Институт за социална интеграция. Нарушение на водача на листата на ДОСТ на 24 МИР Евгени Михайлов в СИК 57. По компетентност на РИК 24, гр. София.
70 С-70-3 Иван Иванов, гр. Ловеч, ул. "Николчева" № 5. Във форума на сайта metaldetecting.bg се агитира за "не подкрепям никого". За сведение.
71 С-71-1 Няма данни за подател. Агитация в изборния ден от симпатизанти на ПП ГЕРБ. За сведение, няма данни за подателя.
72 С-72-1 Няма данни за подател. Агитация чрез публикация в интернет. За сведение, няма данни за подателя.
73 С-73-2 Леман Хасан, ПП ДОСТ. Агитация от страна на кандидата за народен представител от ДПС Хюсеин Караджов пред ОУ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград.  РИК 17 Пловдив се е произнесъл с Решение № 289/26.03.2017 г. Жалбата е оставена без уважение.
74 С- 74-1 Няма данни за подател. Агитация чрез публикация в интернет. За сведение, няма данни за подателя.
75 С-75-1 Няма данни за подател. Агитация чрез публикация в интернет. За сведение, няма данни за подателя.
76 С-76-1 Жабан Ахмед Юсеин, Република Турция. Членовете на комисията в изборната секция не позволяват попълване на декларация съобразно решение на ЦИК  с изх. № НС-04-01-121/23.03.2017 г. Докладвано за сведение.
77 С-77-1 Ирена Василева Нарушение в секция 30 в „Овча купел“, не са включени всички входове от блокове на адреса. По компетентност на РИК - 25.
78 С-78-1 Няма данни за подател. Агитация чрез публикация в интернет. Докладвано за сведение, без данни за подател.
79 С-79-1 Ирена Жечева Относно преизборна агитация  за ГЕРБ в ПИК ТВ. Докладвано за сведение.
80 С-80-1 Николай Митев Относно преизборна агитаци в деня за размисъл. Докладвано  за сведение.
81 С-81-1 Бойко Колев - с. Здравец, област Варна. Група от хора предлагат по 100 лв. на човек за гласуване за конкретна партия пред избирателната секция. По компетентност на РИК - Варна.
82 Ж-82-2 Ерман Занков, ПП ДПС. В СИК 41, МИР 23, в деня на изборите неправомерно е отстранен председателя Л. Георгиев. Становище на РИК 23 № 142-НС.
83 С-83-3 Назифе Хюсеинова Ахмедова, с. Веренци, общ. Омуртаг. Забавяне и възпрепятстване нормалното протичане на изборния процес, поради изисквнето попълването на декларация да се извършва само в изборните помещения. Докладвано за сведение.
84 С-84-1 Софка Захариева Димитрова, гр. София. Не е записано правилно ЕГН в листите в избирателната секция и не е поправено. Докладвано за сведение.
85 С-85-1 Съвет за електронни медии, чрез председател Мария Стоянова. Агитация чрез медийното пространство-приложени записи (от Канал 3) с изказване на председателя на ПП ДПС - Мустафа Карадайъ. Докладвано за сведение.
86 Ж-86-2 М.Стоянова - Председател на СЕМ. Неправомерна предизборна агитация в изборния ден по тв Европа, тв България он ер, Инвестор.бг. Докладвано за сведение.
87 С-87-3 Ивайло Иванов Христов, гр. Плевен.  В СИК № 151100014, с. Крушовица, общ. Долни Дъбник, Енгин Кючуков - кандидат за народен представител, е регистриран като представител на партия в секцията. Обработва се.
88 Ж-88-2 Леман Хасан ПП ДОСТ. Жалба против решение на ЦИК НС-04-01-121 от 23.03.2017 г. Докладвано за сведение.
89 С- 89-1 Маргарита Сидерова Даване на погрешни разяснения от страна на председателя на 13 СИК, 19-то СОУ, 23 МИР София. Докладвано за сведение на ЦИК.
90 Ж-90-3 Красимир Василев Гаджоков, гр. Торонто, Канада. Недопускане да гласува избирател с предварително попълнена декларация. За сведение. Изпратен отговор по електронната поща.
91 Ж-91-2 И. Иванов, гр. Борнава, Република Турция. И. Иванов, секретар на СИК 5900309 - говори се на турски език и се агитира за определена ПП. Докладвано за сведение.
92 С-92-1 Леман Шефкет Хасан, пълномощник на Коалиция „Обединение ДОСТ“. Нарушение на изборния процес извън страната (гр. Балеруп, гр. Копенхаген, гр. Норебро и др.). Представители на СИК отказват да признаят легитимация на представители на Коалиция „Обединение ДОСТ“ поради липса на печат върху пълномощните. Докладвано за сведение.
93 С-93-2 Г. Георгиева, гр. Добрич. В СИК 17 Добрич бюлетината е предварително откъсната, сгъната, подпечатана и с откъснат отрязък. По компетентност на РИК - Добрич, с указания за проверка и отговор до ЦИК.
94 С-94-2 С. Колтуклиева. Предварителни резултати в БЛИЦ и ПИК. Решение № 4657-НС от 26.03.2017 г. 
95 С-95-2 Н. Иванов - кандидат за НП от КП "БСП за България". Предполага се, че на застъпници на КП "БСП за България" няма да бъде предоставено копие от протокола след приключване на изборния ден. Изпратено по компетентност. Решение на РИК - Враца № 277-НС от 26.03.2017 г.
96 С-96-3 Георги Еленков, гр. София. Относно отваряне на СИК - 48 в 12 СОУ "Цар Иван Асен ІІ", кв. Яворов в гр. София. Същата не е била подготвена за работа в 7.10 ч. Указания на СИК. Отговор по телефона.
97 С-97-1 Владислав Цеков Относно публикувани предварителни резултати.  Решение № 4658-НС от 26.03.2017 г. 
98 С-98-2 Е. Георгиев Относно провеждана агитация в изборния ден. Съгласно § 1 , т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
99 Ж- 99-1  Стефан Михайлов Петров, секция 308, чрез председателя на секция 304 Република Турция. Относно допуснато нарушение за говорене на чужд език. Гласовете се пускат в урната от член на комисията вместо от гласоподавател. Дадени указания на председателя на СИК в секция 308.
99 Ж- 99-1 Чрез председателя на секция 304 Турция, от Стефан Михайлов Петров, секция 308. В секцията се говори на чужд език, гласовете се пускат в урната от член на комисията вместо от гласоподавател. Докладвано за извършване на проверка и указания. Осъществен контакт с член на СИК- 308, според който в секцията се говори само на български и избирателите сами пускат бюлетините си.
99 С-99-1 РИК-Враца Приложено изпратено решение  № 277-НС от 26.03.2017 г. на РИК - Враца по подадена жалба.  РИК- Враца се произнася с решение.
100 С-100-1 Асоциация „Прозрачност без граници“ чрез Екатерина Каменщик. Получен сигнал в Асоциацията за постановено решение № 150/25.03.2017 на РИК-Варна за смяна на членове на СИК. Направена проверка, в разговор с председателя на РИК-Варна е установено, че промените в съставите на СИК са извършени от упълномощени представители на ПП, но са изпратени до РИК - Варна чрез съответните общини.
101 Ж-101-3 Едиз Ердинов Чомплекчиев, гр. Никопол. Агитация в изборния ден и сблъсък пред СИК № 3, гр. Никопол. Докладвано за сведение.
102 С-102-1 Мехмет Атуфов Исмаилов - представляващ обединение ДОСТ. РИК - Търговище, редица нарушения на изборния процес, също така и в Община Антоново и Община Омуртаг от ПП ДПС. Кметовете водят агитация за ПП ДПС. Сигнал в РИК - Омуртаг за купуване на гласове. Представители и застъпници на ДОСТ не се допускат до секциите в Антоново. Дадени указания на РИК 28 , във връзка с постъпили жалби на Мехмет Атуфов Исмаилов с вх. № 270/26.03.2017 г. до РИК Търговище.
103 С-103-1 Тодор Димов Застъпници и представители на ПП "Да България" съобщават, че телефоните на РИК 16, обявени в сайта не функционират. Адресът също е променен без да е отразен в сайта. Адресът на РИК 16 е променен с решение № 90-НС/21.03.2017 г., телефоните работят.
104 Ж-104-1 Снежана Стефанова Карадачева, гр. Велико Търново; Петя Стойчева Хинева-Драгостинова; Таня Пенчева Кънчева. Обжалва решение № 211/23.03.2017 г. На РИК - Велико Търново - освободена от длъжност от СИК № 23; заменена в участието си в СИК 25 – Велико Търново с участник от друга ПП; неправомерно назначаване на друг член на нейно място в СИК 38 в гр. Велико Търново Изпратено по компетентност на РИК - Велико Търново.
105 Ж- 105-1  Стефан Михайлов Петров, секция 308, чрез председателя на секция 304 Република Турция. Относно допунато нарушение за говорене на чужд език. Гласовете се пускат в урната от член на комисията вместо от гласоподавател. Към вх. № 99.
106 C-106-2 М. Дюлгерска, РИК 16, гр. Пловдив. Публикация на Д. Кназиирева във Фейсбук. Съгласно § 1 , т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
107 C-107-3 Радостина Белчева - гр. София. Съмнения за нарушени права. Докладвано дадени указания.
108 С-108-1 Димитър Самодумов Манипулация, липсва описаният в писмото приложен снимков материал. Докладвано за сведение.
109 С-109- 3 Свилен - гр. Шумен. В СИК - 117. Дописани повече списъци. Грубо отношение на комисията. Докладвано за сведение.
110 С-110 Емил Костадинов Захариев, "Институт за социална интеграция". В секция № 37 в ПГГЕ, гр. Провдив, са описани и посочени несъществуващи адреси. По компентност на РИК - Пловдив, с указания за проверка и отговор.
111 Ж-111-1 Чрез председателя на секция 308 - Турция, от Стефан Михайлов Петров. В секцията има наблюдатели, които не носят бадж. Докладвано за сведение.
112 С-112-3 Красимир Танков - гр. Монтана. Недопускане да гласува в СИК.  По компетентност на РИК - Монтана. Отговор по телефон.
113 С-113-3 Петко Чаков Агитация във фейсбук. Докладвано за сведение.
114 С-114-3 Николай Николов Обявяване на междинни резултати във Фейсбук страниците на в. "Дневник", в. "24 часа" и OFFNews. Съгласно § 1 , т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
115 С-115-1 Туран Абдула Агитация от страна на медия "Терминал 3", чрез Фейсбук и интернет страницата си. Докладвано за сведение.
116 С-116-3 ПП ДОСТ Предсрочно прекратяване на изборния процес в СИК БУДЖА, гр. Измир. Проведен телефонен разговор с председателя на СИК и осъществена проверка.
117 С-117 Мариана Канева В 19:58 в училище „Димчо Дебелянов“ не е допусната да гласува. Към момента на получаване на сигнала всички секции в гр. Бургас са затворени. По информация от председателя на РИК-Бургас.
118 Ж-118-3 Гюлджан Фикретова Сабриева, с. Климент, обл. Шумен. Нарушаване на изборния процес в СИК 301800002, с. Браничево. Гласуване на 2 лица извън изборното помещение със съдействието на кмета. Докладвано за сведение.
119 С-119-1 Константина Василева Димитрова В 19:59 в СИК 50 в 66-то училище в кв. "Овча купел" отказ да бъде допусната да гласува. Отговор по телефона.
120 С-120-2 Цв. Иванова Пенсилвания САЩ. В СИК325300528 не е допусната да гласува поради изтекли паспорт и л.к. Дадени са указания на член на СИК отказът да бъде писмен, съгласно чл. 100, ал. 2 от ИК.
121 С-121-2 К. Мощева - Драгалевци. В у-ще "В. Левски" в бюлетините липсва ПП "Да България". Докладвано за сведение.
122 С-122-3 Илиан Любомиров Иванов, гр. Измир, Турция. Нарушения в СИК № 325900309 - попълване на декларации извън секцията, фалшифициране на подписи, агитация в секцията, в кабините влизат по 3 лица. Докладвано за сведение.
123 Ж-123-2 Е. Чомлекчиев-кандидат за депутат от ПП ДОСТ. Агитация за ПП ДПС пред СИК гр. Никопол, последвана от физическа саморазправа. Докладвано за сведение.
124 С-124-2 Цветомира Иванова, Пенсилвания, САЩ. Недопускане до гласуване в секция 325300258, Брумал - Филаделфия, с приложен документ за отказ за допускане. Местоположението на секцията е в къщата на член от комисията. Отказът е законосъобразен. 
125 С-125-1 Тодор Димов, РИК 16. Недопуска кандидати до информационните центрове за наблюдение на въвеждане на протоколите. Отговор по телефона.
      Постъпили жалби на 27.03.2017  
126 С-1-3 Валентина Стоянова, гр. София Не е допусната до гласуване в СИК -19. Отговор по телефона.
127 Ж-2-1 ГК - Истанбул, Република Турция. Приложена жалба с описани нарушения в секция 325900317 Докладвано за сведение.
128 С-3-1 Магдалена Димитрова Агитация в полза на Движение „Възраждане“, чрез публикация във Фейсбук страницата на „Национален протест срещу безобразията в България“. Съгласно § 1 , т. 15, буква б, "бб", предл. 2 от ДР на ИК Фейсбук не е доставчик на медийна услуга и не подлежи на контрол.
129 С-4-1 Адриан Колев Оплакване за наличието на квадратче „Не подкрепям никого“ в избирателните бюлетини. Докладвано за сведение.
130 Ж-5-1 РИК-Търговище към наш № С-102-1/26.03.2017г. Приложени решения към постъпили жалби, както следва: решение № 335, 337, 338 и 340/26.03.2017г. на РИК-Търговище. Към № С-102-1/26.03.2017 г. във ввръзка с жалба на Мехмед Исмаилов. 
131 Ж-6-1 Стефан Михайлов Петров – наблюдател в секция 308 Турция. В секцията се говори на чужд език, гласовете се пускат в урната от член на комисията вместо от гласоподавател. За сведение. /Осъществена предходна проверка по идентичен сигнал от същото лице/.
132 С-7-1 Няма данни за подател. Агитация в изборния ден в с. Дъбник, област Бургас. Докладвано за сведение, без данни за подател.
133 С-8-1 Йоана Чобанова, Лондон Благодарност относно организацията в изборния ден в секциите в Стратфорд, Лондон. Докладвано за сведение.
134 С-9-1 Радостина Миткова Белчева  Към сигнал с вх. № С-107-3/26.03.2017г.  Докладвано за сведение.
134 С-10-3 Леман Хасан, Тервел. Неправилно преброени бюлетини. Искане за повторно преброяване. Извършена проверка  - в Протокол на СИК  в избирателна секция № 082700014 за Коалиция "Обединение ДОСТ" са отбелязани 17 гласа, а не както твърди жалбоподателят.

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения