Номер по ред Подател Предмет на сигнала и\или жалба Резултат  
1 Р. К. Нарушение на председател на СИК, Дрезден Решение на ЦИК № 997-ПВР от 21.11.2021 г. Л. Г.
2 К. В. Запитване относно МУ на ЦИК Отговор чрез електронната поща. В МУ на ЦИК (стр. 13) са дадени указания Р. М.
3 М. М. Агитация в изборния ден по Нова ТВ Без разглеждане. Няма данни за нарушение Г. С.
4 Т. В. Съмнение относно фалшифициране на машинния вот Сигналът се отнася за избора на 14.11.2021 г. Да се предостави на председателя за разпределение Р. М.
5 Ц. М. Нарушение на СИК, кв. Студентски град По компетентност на РИК 23 С. С.
6 Ж. П. Невъзможност за гласуване по постоянен адрес Изготвен отговор по ел. поща. В България може да се гласува само по постоянен адрес Р. М.
7 М. А. Незаконосъобразно отразяване на изборния глас Изпратено по компетентност на РИК 24, гр. София Р. М.
8 Й. Й. Невъзможност за гласуване след пътуване в чужбина Изпратено по компетентност на РИК 23, гр. София. Дадени указания Р. М.
9 И. И. Агирация в изборния ден от сайта на PIK Решение на ЦИК № 998-ПВР/21.11.2021 г. Г. Б.
10 Р. К. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК, гр. Дрезден, Германия Изпратено по компетентност на МВнР Р. М.
11 Н. С. Нарушение на СИК, 24 МИР По компетентност на РИК 24 Р. М.
12 С. П. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК 66, гр. Габрово Изпратено по компетентност на РИК гр. Габрово Р. М.
13 М. Г. Агитация в изборния ден по радио Хоризонт Без разглеждане. Няма данни за нарушение Ц. Г.
14 Р. К. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК, гр. Дрезден, Германия в.вр. с назначаването на 6 член на СИК Към Ж-1 и постановеното Решение на ЦИК № 997-ПВР/21.11.2021 г. Л. Г.
15 С. М. Агирация в изборния ден от сайта на Blitz.bg Постановено Решение на ЦИК № 1004-ПВР/21.11.2021 г. К. Ц.
16 С. М. Агитация в изборния ден на сайта на ПИК Решение на ЦИК № 1001-ПВР от 21.11.2021 г.  
17 И. С. Обявяване на изборни резултати по БНР в 11.00 ч. Без разглеждане, не се установява нарушение Г. С.
18 Г. Х. Агитация в изборния ден по bTV (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
19 С. М. Агитация в изборния ден във в. "24 часа" Решение на ЦИК № 1000-ПВР от 21.11.2021 г.  
20 М. М. Невъзможност за упражняане на вот Отговор чрез електронната поща Е. С.
21 Й. Г. Агитация в изборния ден по БНТ осъществявана от партиен лидер (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
22 Ц. Ц. Агитация в изборния ден в социалната мрежа YouTube в полза ПП "Продължаваме Промяната" Съгласно §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
23 Е. К. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК, гр. Лясковец Изпратено по компетентност на РИК гр. Велико Търново Р. М.
24 С. М. Агитация в изборния ден в "You Tube" и "Viber" Решение на ЦИК № 1002-ПВР от 21.11.2021 г.  
25 И. В. Нарушение на организацията на изборния процес По компетентност на Столична община Р. М.
26 Г. Я. Невъзможност за упражняане на правото на вот Отговор с линк към рубрика "Въпроси и отговори" Р. М.
27 К. С. Агитация в изборния ден, чрез залепен плакат на входа на СИК в Р. Турция §1, т. 17 от ДР на ИК Л. Г.
28 И. Х. Агитация в изборния ден на сайта на "Frognews" Решение на ЦИК № 1006-ПВР от 21.11.2021 г. Р. М.
29 Ж. П. Агитация в изборния ден по БНТ, Б.Б. Решение на ЦИК № 1008-ПВР от 21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
30 В. И. Агитация в изборния ден по Нова ТВ и БНТ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
31 Г. К. Агитация в изборния ден по bTV извършена от политически лидер (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
32 П. М. Агитация в изборния ден по bTV извършена от политически лидер (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
33 С. М. Агитация в изборния ден от сайта на Dir.bg Решение на ЦИК № 1005-ПВР/21.11.2021 г. за установяване на нарушение К. Ц.
34 С. С. Невъзможност за упрaжняване на правото на вот в СИК, гр. Пазарджик Отговор по ел. поща. Необходимата информация е публикувана на сайта на ЦИК Р. М.
35 П. Ч. Агитация в изборния ден в социалната мрежа ФБ Съгласно §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
36 В. Т. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия (ББ) решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
37 Г. М. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
38 С. И. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по БНТ, БТВ и НТВ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
39 И. И. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по основните медии (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
40 В. Х. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
41 С. П. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по БТВ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
42 П. Х. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по основните медии (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
43 Д. И. Агитация в изборния ден Параграф 1, т. 15 от ИК. Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
44 Л. И. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по основните медии (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
45 Г. А. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по основните медии (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
46 Е. Н. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по БНТ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
47 Х. П. Агитация в изборния ден във "Facebook" Параграф 1, т. 15 от ИК. Социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
48 Д. С. Невъзможност за упражняване на правото на вот в СИК, гр. Пазарджик Отговор по ел. поща. Необходимата информация е публикувана на сайта на ЦИК Р. М.
49 М. К. Агитация в изборния ден в You Tube Съгласно §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
50 В. Ц. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по БНТ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
51 Е. Д. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по БНТ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
52 К. М. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК, гр. Сливен Изпратено по компетентност на РИК гр. Сливен Р. М.
53 П. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК, гр. Вараца Изпратено по компетентност на РИК гр. Враца Р. М.
54 И. К. Агирация в изборния ден от сайта на Dir.bg, pik.bg и Blitz.bg Решения на ЦИК № 1001, 1002 и 1004 -ПВР/21.11.2021 г. за установяване на нарушения Г. Б.
55 А. Б. Нарушения на Изборния кодекс Докладвано. Без разглеждане С. С.
56 А. Б. Нарушение на изборния процес Докладвано на заседание на ЦИК.Изпратено ПВР 23-111 до СИК К. Ц.
57 Б. А. Агитация в изборния ден, чрез билборд в бизост до Метро 2, гр. София Изпратено по компетентност на РИК 25 гр. София Р. М.
58 Б. Б. Невъзможност за упражняване на правото на вот в СИК, 23 МИР, София Изпратено по компетентност на РИК 23 гр. София Ц. Г.
59 Б. У. Агитация в изборния ден, Б.Б. Решение на ЦИК № 1008-ПВР от 21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на решение за установяване на нарушение Г. С.
60 М. С. Агитация в изборния ден, Б.Б. Решение на ЦИК № 1008-ПВР от 21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на решение за установяване на нарушение Г. С.
61 А. Т. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по БНТ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
62 Б. А. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК 007, гр. София Изпратено по компетентност на РИК 24 гр. София Р. М.
63 Р. К. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК 017, гр. София, район "Нови Искър" Изпратено по компетентност на РИК 25 гр. София Р. М.
64 М. Б. Нарушение на изборния процес, СИК Дрезден 1, Германия ФР Решение на ЦИК № 997-ПВР от 21.11.2021 г. Л. Г.
65 С. М. Агитация в изборния ден във в. "24 часа" Решение на ЦИК № 1003-ПВР от 21.11.2021 г. Й. Г.
66 Б. А. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия "ПП" по БТВ. Докладвано. Без разглеждане С. С.
67 С. Р. Невъзможност за упражняване на правото на вот в СИК 21, 24 МИР, гр. София Дадени указания по телефона Р. М.
68 Б. Ж. Агитация в изборния ден (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
69 Б. Ж. Нарушения на Изборния кодекс Постановено Решение на ЦИК № 1000-ПВР/21.11.2021 г. Й. Г.
70 М. С. Неспазване на противоепидемиологичните мерки в гр. Дупница, 29 секция,ПГХВХТ По компетентност на РИК Кюстендил Р. М.
71 Ц. Ц. Агитация в изборния ден, Б.Б. Решение на ЦИК № 1008-ПВР от 21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на решение за установяване на нарушение Г. С.
72 С. М. Обяваяване на изборните резултати в сайта на вестник "Дневник"    
73 П. Й. Нарушение на изборния процес, СИК Базилдън, Великобритания    
74 И. К. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК 325800657, гр. Истанбул, Р. Турция Дадени указания по телефона Ц. Г.
75 М. Х. Агитация в изборния ден във ФБ    
76 Л. З. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК 59, РИК 16, гр. Пловдив Без разглеждане. Изпратено до РИК 16, гр. Пловдив с копие до ЦИК Р. М.
77 С. М. Обяваяване на изборните резултати в сайта на "dir.bg" и "Facebook"   К. Ц.
78 Б. П. Агитация в изборния ден от лидер на политическа партия по БНТ (ББ) Решение на ЦИК № 1008-ПВР/21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на Решение за установяване на нарушение Г. С.
79 С. М. Обявяване на резултатите в изборния ден в сайта на Blitz.bg Постановено Решение на ЦИК № 1004-ПВР/21.11.2021 г. К. Ц.
80 И. М. Нарушение на изборния процес, гр. Нови Искър По компетентност на РИК 25 Р. М.
81 С. М. Обяваяване на изборните резултати в сайта на "ПИК" Решение на ЦИК № 1007-ПВР от 21.11.2021 г. Г. Б.
82 В. Т. Нарушение от член на СИК Струмица, Македония    
83 Б. Г. Агитация в изборния ден във "Facebook" Дадени указания по телефона Е. С.
84 А. Р. Невъзможност за упражняване на правото вот По компетентност на РИК 23 Р. М.
85 А. П. Нарушение в организацията на изборния процес в СИК 62580066, гр. Истанбул, Р. Турция Протоколно Решение на ЦИК от 21.11.2021 г. Л. Г.
86 Н. Ш. Обявяване на резултатите от изборния ден в сайта на PIK.bg Решение на ЦИК № 1001-ПВР/21.11.2021 г. за установяване на нарушение Г. Б.
87 Р. С. Агитация в изборния ден по БНТ, Б.Б. Решение на ЦИК № 1008-ПВР от 21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на решение за установяване на нарушение Г. С.
88 И. К. Агитация в изборния ден, Б.Б. Решение на ЦИК № 1008-ПВР от 21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на решение за установяване на нарушение Г. С.
89 Р. Х. Агитация в изборния ден по БНТ, Б.Б. Решение на ЦИК № 1008-ПВР от 21.11.2021 г. за отхвърляне на проект на решение за установяване на нарушение Г. С.
90 Б. Г. Агитация в изборния ден в Р. Северна Македония Дадени указания по телефона Е. С.
91 В. К. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
92 Н. К. Невъзможност за упражняване на правото на вот    
93 В. Т. Агитация в изборния ден във ФБ Съгласно §1, т. 15 ИК социалните мрежи не са медийна услуга и не се контролират от ЦИК Р. М.
94 С. В. Нарушение на изборния процес    

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1880-НС / 02.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решения с № 1829-НС от 27 март 2023 г., № 1843-НС от 29 март 2023 г., № 1867-НС от 31 март 2023 г. и № 1877-НС от 01 април 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1879-НС / 02.04.2023

  относно: жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за социална интеграция, против решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • всички решения